Direkt till innehållet

Redovisa projekt med kulturstöd

Efter genomförande av projektet ska projektägaren lämna en skriftlig redovisning. Det gäller alla som beviljats utvecklingsstöd, produktionsstöd eller expresstöd.

Redovisning ska ske senast det datum som anges i beslutsmeddelandet.

Redovisningen diarieförs och blir en offentlig handling.

Utvecklingsstöd och produktionsstöd

Använd Region Hallands Blankett för redovisning av projektstöd (Dokument i word)

Fyll i och spara redovisningsblanketten på din dator och skicka den som brev eller e-post till:

Postadress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

E-post: regionen@regionhalland.se

Produktionsstöd i form av efterhandsstöd för litteratur redovisas ej.

Expresstöd

För Expresstöd ska projektägaren göra en kort skriftlig rapport som redovisar vad som gjorts och kostnader.

Redovisningen skickas in som ett meddelande via e-tjänsten (länk finns i beslutsmeddelandet).

Kontakt

Kontakta Anders T Carlsson om du har frågor kring redovisningen av projekt.

E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 28

 

Senast ändrad: