Självprovtagning covid-19 - provsvar försenade

Många provsvar tar nu längre än 3 dygn från provet registrerades på 1177.se. Så fort provet är analyserat kommer svar via 1177.se. Ring ej 1177 eller vårdcentralen - de har inte information om provsvaret.

Om du väntar på provsvar - så kan du göra

Direkt till innehållet

Redovisa projekt med kulturstöd

Efter projektets genomförande ska projektägaren lämna en skriftlig redovisning. Det gäller alla som beviljats stöd från Region Halland för kulturutveckling eller för film och rörlig bild.

Redovisning ska ske senast det datum som anges i beslutsmeddelandet.

Använd Region Hallands blankett för redovisning

Blankett för redovisning av projektstöd (Dokument i word)

Fyll i och spara redovisningsblanketten på din dator och skicka den som brev eller e-post till:

Postadress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad.

E-post: regionen@regionhalland.se

Redovisningen diarieförs och blir en offentlig handling.

Kontakt

Kontakta Anders T Carlsson om du har frågor kring redovisningen av projekt.

E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se

Telefon: 035-17 98 28

Kontakta Anna Eriksson om du har frågor kring redovisning av stöd för film och rörlig bild.

E-post: Anna.K.Eriksson@regionhalland.se

Telefon: 035-17 98 93

Senast ändrad: