Direkt till innehållet

Stöd till företagare

Här hittar du olika typer av stöd eller finansiering för dig som vill starta, redan driver eller vill utveckla ditt företag.

Samlad service och information från flera myndigheter finns på Verksamt.se för dig som funderar på att starta, redan driver, vill utveckla eller ska avveckla ett företag

Tips och råd på hemmaplan. På näringslivskontoret i din hemkommun kan du få tips och råd och de är duktiga på vägleda dig så att du får kontakt med rätt aktör.

De företagsstöd som Region Halland ger får inte sätta konkurrensen ur spel och det offentligt finansierade stödet ska komplettera marknaden. De stödpengar som finns ska fördelas så att de gör nytta på bästa sätt. Därför ska varje företag bara få det stöd som verkligen behövs, så att fler företag får möjlighet till stöd.

Stöd att söka i Halland

Timbanken är till för dig som ska starta eller utveckla ditt företag i Halland. Du får fem kostnadsfria timmar med en expert - välj själv vad du vill få bättre koll på. Experter ger dig råd om hur du gör bättre affärer och syns mer, du får tips om hur du jobbar smartare och driver ditt företag framåt.

Tillsammans med Almi Företagspartner erbjuder Region Halland utvecklingscheckar, forsknings- och utvecklingscheckar, affärsutvecklingscheckar samt översättningsstöd för besöksnäringsföretag. Genom checken betalar vi hälften av kostnaden när du vill vidareutveckla företaget, era varor, tjänster eller processer med hjälp av en konsult. Företag kan bland annat söka pengar för att jobba med digitalisering, internationalisering, produktutveckling, hållbarhet och kompetensförsörjning. På almi.se finns mer information om checkarna och om hur du söker en check.

Vill du arbeta mer effektivt med att minska energianvändningen i ditt företag och därmed minska kostnaderna för energi?

Sök ekonomiskt stöd för att göra en energikartläggning

Almi Företagspartner erbjuder lån till företagets olika faser, från innovation till mikrolån, företagslån och exportfinansiering.

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med skalbara affärsidéer och möjlighet till långsiktig värdetillväxt.

Länsstyrelsen Halland erbjuder bland annat stöd till dig som vill utveckla din verksamhet på landsbygden.

Stöd att söka nationellt

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppgift är att bidra till en hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Merparten av medlen fördelas genom utlysningar där företag, offentliga aktörer och andra organisationer kan söka finansiering.

Tillväxtverket har bland annat regionala stöd som företag i hela landet som har en marknad som sträcker sig utöver den egna regionen kan söka. Tillväxtverket finansierar även utveckling i små och medelstora företag genom utlysningar med olika inriktningar under olika tidsperioder.

Energimyndigheten bidrar till att identifiera och utveckla affärsidéer och företag inom energisektorn.

Industrifonden är en stiftelse bildad av staten som har till uppdrag att främja den industriella tillväxten och utvecklingen i Sverige, genom att erbjuda kapital, kompetens och nätverk till små och medelstora företag med stor tillväxtpotential.

Jordbruksverket erbjuder stöd till dig som driver företag eller har annan verksamhet på landsbygden. Hos Jordbruksverket finns också stöd som du kan söka oavsett var du är verksam.

Stöd att söka inom EU och internationellt

Enterprise Europe Network ger kostnadsfria råd kring vilka EU-stöd som ditt företag kan söka.

Sveriges riksdags EU-information kan du bland annat läsa om olika former av EU-stöd till företag i Sverige.

Vinnova har samlat flera olika program där svenska företag som vill arbeta med europeiska partners inom teknisk forskning och utveckling kan söka finansiering.

Sida erbjuder olika finansiella mekanismer för att stödja initiativ som kommer från näringslivet, liksom stöd och rådgivning för att utveckla samarbeten med ett urval av länder.

För dig som vill exportera

Att börja jobba med nya marknader och länder är att vara ute på ny mark, och då behövs kunskap, finansiering, nätverk och rådgivning. För att göra det enkelt har vi på Region Halland samlat allt detta på ett och samma ställe: Exportcentrum Halland

På Exportcentrum Halland finns bland annat:

  • En kalender som samlar event och möten om export
  • Information om utbildningar såsom Exportprogrammet eller Online Steps to export
  • Kontaktinformation till rätt person på din kommun
  • Information om organisationer som är experter på olika steg i exportresan
  • Tips från företag som redan exporterar

 

Kontaktperson exportfrågor:

Senast ändrad: