Webbplatser

Webbplatser ikon

Stöd och finansiering

Ett varierat förenings- och kulturliv och ett livskraftigt näringsliv är basen för ett växande och hållbart Halland. Region Halland ger idéer luft under vingarna genom att dela information, fixa kontakter och medverka till finansiering.

Du som har en företagsidé att förverkliga eller vill ta nästa steg i ditt företagande kan få coachning, utbildning, finansiering eller nätverk.

Du som vill jobba med marknader utanför Sverige kan få del av kunskap, finansiering, nätverk och rådgivning kring export.

För dig som är professionell kulturskapare eller arrangör inom kultur finns utöver företagsstöd också möjlighet att söka regionalt kulturstöd.

Du som driver en butik eller mack på landet är viktig för ett levande Halland. Det finns öronmärkta pengar att söka för dig som driver en sådan verksamhet.

Organisationer, kommuner eller andra aktörer som är intresserade av att driva ett projekt som harmonierar med Region Hallands mål, kan få stöd i form av finansiering, bollplank eller hjälp med kontakter.

Distriktsorganisationer för studieförbund, ungdomsorganisationer, pensionärsorganisationer, parasport och idrottsrörelsen kan söka stöd från Region Halland enligt särskilda regler.

Funktionshinderorganisationer har möjlighet att ansöka om verksamhetsbidrag från Region Halland.

Senast ändrad: