Webbplatser

Webbplatser ikon

Projektmedel

Organisationer, kommuner eller andra aktörer som är intresserade av att driva projekt som harmonierar med Region Hallands mål, kan få stöd i form av finansiering, bollplank eller hjälp med kontakter.

Region Halland stöttar projekt som är intressanta för hela Halland och som bidrar till målsättningen i Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028.

Projekten kan gärna testa eller utveckla nya metoder eller arbetssätt. Projektets budget ska stå i proportion till de planerade aktiviteterna och det bör finnas en plan för hur resultaten kommuniceras och för hur projektet lever vidare efter projekttidens slut. Projektet ska inte vara en del av en ordinarie verksamhet och det ska ha ett bestämt datum för start och slut. Det ska finnas ett tydligt mål och syfte, en utpekad projektägare (och eventuella samarbetspartners) och en spikad budget.

Mallar för projektansökan och slutrapportering

Mall Projektansökan konferenser och utredningar Word, 162 kB.

Mall Projektansökan Region Halland Word, 173 kB.

Mall Slutrapport projekt Region Halland Pdf, 334 kB, öppnas i nytt fönster.

Sökbara stöd till kultur

Den regionala kulturpolitiken genomförs delvis genom sökbara medel för stöd till kultur. Region Hallands kulturstöd riktar sig till konstnärer och kulturskapare som är professionellt verksamma i regionen samt arrangörer och föreningar med aktiviteter inom kulturområdet i Halland.

De sökbara stödformerna är projektstöd; utvecklingsstöd, produktionsstöd och expresstöd samt verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer. Yrkesverksamma konstnärer, inom alla konstformer, som är bosatta och verksamma i Halland kan även söka arbetsstipendium för konstnärer.

Regionalt kulturstöd

Senast ändrad: