Direkt till innehållet

Kulturarv

Halland är rikt på kulturhistoriska miljöer som är värdefulla för såväl vår egen förankring i det förflutna som för regionens framtida attraktivitet. I vårt landskap finns också många fornlämningar, ofta belägna på natursköna och suggestiva platser som bär på spännande historia.

Region Halland, Länsstyrelsen, kommunerna och hallänningarna har ett gemensamt ansvar för att vårt kulturarv bevaras, brukas och utvecklas.

Örelids stResta stenar från äldre järnålder och utsikt mot havet vid horisonten.
Örelids stenar, ett gravfält med resta stenar från äldre järnålder. Foto: Daniel Borgman.

Kulturarv Halland

Kulturarv Halland är ett nätverk för samverkan kring kulturarvsfrågor i Halland. Nätverket samlar alla offentligt finansierade aktörer inom kulturarvsområdet som verkar i hela regionen. Syftet med nätverket är att skapa ökad samordning och samverkan och bättre effekt av insatser. Kulturarv Halland består av oberoende aktörer men faciliteras av Region Halland. Nätverket träffas regelbundet cirka en gång per månad.

Kulturarv Halland fungerar också som regionens expertgrupp i kulturarvsfrågor och kan lämna gemensamma uttalanden och rekommendationer i frågor som berör kulturarvet.

Kulturarv Halland är också regionens resurscentrum för kulturarv. Har du frågor eller projektidéer är du välkommen att höra av dig.

Kontaktperson är Daniel Borgman

Följ Kulturarv Halland

Följ Kulturarv Halland på Instagram!

Kulturarv för framtiden – Strategiskt program

Kulturarv för framtiden är resultatet av ett gemensamt arbete av kulturarvssektorn i Halland under 2015–2016 och har tagits fram i samverkan med professionella, ideella och privata aktörer verksamma inom området. Bakom programmet står nätverket Kulturarv Halland, vilket samlar alla de offentligt styrda aktörerna i Halland.

Syftet är att samlas kring gemensamma prioriteringar och att skapa ett stöd för alla som på något sätt arbetar med kulturarvsfrågor. Med samverkan och samordning av insatser och resurser blir genomslaget av kulturarvsarbetet större.

Som utgångspunkter för strategin ligger den regionala tillväxtstrategin, de regionala och nationella kulturpolitiska målen och de nationella kulturmiljömålen.

Kulturarv för framtiden – Strategiskt program för kulturarv i Halland 2017–2020

Kontakt

Daniel Borgman, Utvecklare – Kulturarv
Telefon: 035-17 98 36
E-post: Daniel.Borgman@regionhalland.se

Johanna Petersson, Utvecklare – Kulturarv
Telefon: 073-341 20 61
E-post: Johanna.E.Petersson@regionhalland.se

Senast ändrad: