Direkt till innehållet

Kulturarv

Halland är rikt på kulturhistoriska miljöer som är värdefulla för såväl vår egen förankring i det förflutna som för regionens framtida attraktivitet. I vårt landskap finns också många fornlämningar, ofta belägna på natursköna och suggestiva platser som bär på spännande historia.

Region Halland, Länsstyrelsen, kommunerna och hallänningarna har ett gemensamt ansvar för att vårt kulturarv bevaras, brukas och utvecklas.

Örelids stResta stenar från äldre järnålder och utsikt mot havet vid horisonten.
Örelids stenar, ett gravfält med resta stenar från äldre järnålder. Foto: Daniel Borgman.

Kulturarv Halland

Kulturarv Halland är ett nätverk för samverkan kring kulturarvsfrågor i Halland. Nätverket samlar alla offentligt finansierade aktörer inom kulturarvsområdet som verkar i hela regionen. Syftet med nätverket är att skapa ökad samordning och samverkan och bättre effekt av insatser. Kulturarv Halland består av oberoende aktörer men samordnas av Region Halland. Nätverket träffas regelbundet.

Kulturarv Halland fungerar också som regionens expertgrupp i kulturarvsfrågor och kan lämna gemensamma uttalanden och rekommendationer i frågor som berör kulturarvet.

Följ Kulturarv Halland

Följ Kulturarv Halland på Instagram

Följ Kulturarv Halland på YouTube

Kulturarv inom Regionsamverkan Sydsverige

Kulturarv är ett av de gemensamma utvecklingsområden som vi samverkar kring inom Regionsamverkan Sydsverige. Region Halland är sammankallande inom beredningsgruppen för kulturarv.

Kontakt

Johanna Petersson, utvecklare – Kulturarv
Telefon: 073-341 20 61
E-post: Johanna.E.Petersson@regionhalland.se

 

Senast ändrad: