Vaccinationsbokningen tillfälligt stängd!

Vaccinationsbokningen mot covid-19 är tillfällig stängd. Anledningen är bland annat försenade vaccinleveranser.

Läs mer här

Direkt till innehållet

Regionbibliotek

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regionbiblioteket i Halland driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan.

Våra arbetsområden omfattar också skolbiblioteksfrågor samt samverkan mellan regionens olika bibliotekstyper.

Fyrens bibiliotek i Kungsbacka.
Foto: Magnus Andersson.

Prioriterade utvecklingsmöjligheter

Regional biblioteksverksamhet och folkbiblioteken i Halland arbetar med gemensamma prioriteringar utifrån Hallands kulturplan. I nuvarande plan är det att:

  • Stärka språkutveckling och litteracitet.
  • Synliggöra biblioteken som en pålitlig informationskälla.
  • Bevaka och påverka infrastrukturfrågor för information.
  • Lyfta fram folkbiblioteken som rum för demokratisk utveckling.
  • Stärka biblioteken i skolan.
  • Ta fram en ny regional biblioteksplan.

Följ oss

Följ Kultur i Halland - regionbibliotekets sida på Facebook

Prenumerera på regionbibliotekets nyhetsbrev - utgivningen startar hösten 2019

Kontakt

Maria Ehrenberg, Avdelningschef - Regionbibliotekarie

Telefon: 035-17 98 61

E-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se

Senast ändrad: