Direkt till innehållet

Regionbibliotek

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regionbiblioteket i Halland driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan.

Våra arbetsområden omfattar också skolbiblioteksfrågor samt samverkan mellan regionens olika bibliotekstyper.

Fyrens bibiliotek i Kungsbacka.
Foto: Magnus Andersson.

Prioriterade utvecklingsmöjligheter

Regional biblioteksverksamhet och folkbiblioteken i Halland arbetar med gemensamma prioriteringar utifrån Hallands kulturstrategi och kulturplan. I nuvarande plan är det att:

  • utveckla metoder och höja kunskapsnivån för arbetet med bibliotekslagens prioriterade grupper
  • arbeta för barns och ungas rätt till läsglädje och  ett eget språk
  • lyfta och utveckla bibliotekens roll i  det demokratiska samhället
  • fortsätta insatser för att höja den digitala kompetensen och minska det digitala gapet
  • inventera och analysera om biblioteken finns tillgängliga för alla
  • förbättra förståelsen för skolbiblioteksuppdragets betydelse för elever att nå sitt bästa resultat.

Följ oss

Följ Kultur i Halland - regionbibliotekets sida på Facebook

Prenumerera på regionbibliotekets nyhetsbrev

Kontakt

Maria Ehrenberg, Avdelningschef - Regionbibliotekarie

Telefon: 035-17 98 61

E-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se

Senast ändrad: