Direkt till innehållet

Regionbibliotek

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Regionbiblioteket i Halland driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan.

Våra arbetsområden omfattar också skolbiblioteksfrågor samt samverkan mellan regionens olika bibliotekstyper.

Fyrens bibiliotek i Kungsbacka.
Foto: Magnus Andersson.

Prioriterade utvecklingsmöjligheter

Regional biblioteksverksamhet och folkbiblioteken i Halland arbetar med gemensamma prioriteringar utifrån Hallands kulturplan. I nuvarande plan är det att:

  • Stärka språkutveckling och litteracitet.
  • Synliggöra biblioteken som en pålitlig informationskälla.
  • Bevaka och påverka infrastrukturfrågor för information.
  • Lyfta fram folkbiblioteken som rum för demokratisk utveckling.
  • Stärka biblioteken i skolan.
  • Ta fram en ny regional biblioteksplan.

Följ oss

Följ Kultur i Halland - regionbibliotekets sida på Facebook

Prenumerera på regionbibliotekets nyhetsbrev - utgivningen startar hösten 2019

Kontakt

Maria Ehrenberg, Avdelningschef - Regionbibliotekarie

Telefon: 035-17 98 61

E-post: Maria.Ehrenberg@regionhalland.se

Senast ändrad: