Direkt till innehållet

Regionala och nationella nätverk

Regionbibliotek Halland ingår i flera nätverk och grupper.

Inom parentes finns namnet på regionbibliotekets representant/representanter.

Nätverk inom regionen

 • Bibliotekschefsgruppen (Engella Ameri)
 • Digitalt nätverk Halland (Cihat Abbade)
 • Nätverk MIK (Cihat Abbade)
 • Nätverk Barn (Maria Ehde Andersson)
 • Läsa för integration – LFI (Maria Ehde Andersson, Marija Hane)
 • Nätverk Nationella minoriteter (Marija Hane)
 • Nätverk Skolbibliotek (Marija Hane)
 • Nätverk Unga (Carolina Hedin)
 • Halland i litteraturen – Vilande

Nationella nätverk

 • Föreningen för regional biblioteksverksamhet – FRB
 • Bokstart, regionalt och nationellt (Maria Ehde Andersson)
 • RIM barngruppen (Maria Ehde Andersson)
 • Nätverk för biblioteksutvecklare inom barn- och ungaverksamhet (Maria Ehde Andersson)
 • Regionalt nätverk för digital delaktighet, som stöttar Digidel (Cihat Abbade)
 • ReDig – regionalt biblioteksnätverk kring digitala frågor (Cihat Abbade)
 • Nätverk för tillgänglighet (Marija Hane)
 • Regionsamverkan Sydsverige – bibliotek
 • Arbetsgrupp Biblioteken som tankesmedjor (Cihat Abbade, Engella Ameri)
 • Nätverket för läs- och litteraturfrämjande – Nälli (Christina Kall)
 • Skrivyta Syd inom Regionsamverkan Sydsverige (Christina Kall)
 • Myndighetens för tillgängliga medias, MTM:s, brukarråd (Marija Hane)
 • Regionbibliotek för delaktighet på lika villkor (Engella Ameri)

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

 • Bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända (Marija Hane)
 • Med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna (Marija Hane)
 • Skolbibliotek (Marija Hane)
 • Bibliotekens roll i totalförsvaret (Engella Ameri)

 

Senast ändrad: