Direkt till innehållet

Regionala och nationella nätverk

Regionbibliotek Halland ingår i flera nätverk och grupper.

Nätverk inom regionen

Inom parentes finns namnet på regionbibliotekets representant.

 • Bibliotekschefsgruppen (Maria Ehrenberg)
 • Nätverk Barn (Maria Ehde Andersson)
 • Nätverk Digitalt (Åsa Holmberg Strand)
 • Nätverk MIK (Åsa Holmberg Strand)
 • Nätverk Unga (Cinna Svensson)

Nationella nätverk

 • Föreningen för regional biblioteksverksamhet, FRB (Maria Ehrenberg)
 • Kärnhusgruppen (Maria Ehde Andersson)
 • RIM barngruppen (Maria Ehde Andersson)
 • Nätverk för barn och unga (Maria Ehde Andersson)
 • Nätverk för Digitalt först (Åsa Holmberg Strand)
 • Nätverk för IT och medier (Åsa Holmberg Strand)
 • Nätverk för tillgänglighet (Eiler Jansson)
 • Regionsamverkan Sydsverige, bibliotek (Maria Ehrenberg)

Senast ändrad: