Direkt till innehållet

Regionala och nationella nätverk

Regionbibliotek Halland ingår i flera nätverk och grupper.

Inom parentes finns namnet på regionbibliotekets representant/representanter.

Nätverk inom regionen

 • Bibliotekschefsgruppen (Maria Ehrenberg, Engella Ameri)
 • Nätverk Digitalt (Åsa Holmberg Strand)
 • Halland i litteraturen (Åsa Holmberg-Strand)
 • Nätverk MIK (Åsa Holmberg Strand)
 • Nätverk Barn (Maria Ehde Andersson)
 • Läsa för integration - LFI (Maria Ehde Andersson, Marija Hane)
 • Nätverk Nationella minoriteter (Marija Hane)
 • Nätverk Skolbibliotek (Marija Hane)
 • Nätverk Unga (vakant)

Nationella nätverk

 • Föreningen för regional biblioteksverksamhet - FRB (Maria Ehrenberg)
 • Bokstart, regionalt och nationellt (Maria Ehde Andersson)
 • RIM barngruppen (Maria Ehde Andersson)
 • Nätverk för biblioteksutvecklare inom barn- och ungaverksamhet (Maria Ehde Andersson)
 • Regionalt digitalt nätverk (Åsa Holmberg Strand)
 • Nätverk för tillgänglighet (Marija Hane)
 • Regionsamverkan Sydsverige - RSS, bibliotek (Maria Ehrenberg)
 • Nätverket för läs- och litteraturfrämjande - Nälli (Christina Kall)
 • Skrivyta Syd inom Regionsamverkan Sydsverige - RSS (Christina Kall)
 • Myndighetens för tillgängliga medias, MTM:s, brukarråd (Marija Hane)

Svensk biblioteksförenings expertnätverk

 • Bibliotekens arbete med mångspråk och nyanlända (Marija Hane)
 • Med och om nationella minoriteter och urfolket Samerna (Marija Hane)
 • Skolbibliotek (Marija Hane)

 

Senast ändrad: