Direkt till innehållet

Kalendarium

Aktiviteter och nätverksmöten som handlar om biblioteksverksamhet i Halland.

2024

11 mars: Hallands bästa barnkultur – releasefest

Presentation av Region Hallands webbkatalog med subventionerade kulturprogram inför läsåret 2024–2025.

Plats: Hallands Konstmuseum, Halmstad

Målgrupp: Pedagoger, rektorer, kultursamordnare med flera som arbetar med kultur för barn och unga i Halland.

Läs mer om Hallands bästa barnkultur – releasefest

8 april: Elevens rättighet skolbibliotekens framtid

En kunskaps- och inspirationsdag för hur kommuner, skolor och huvudmän i Halland kan arbeta med skolbibliotek.

Plats: Halmstad

Målgrupp: Rektorer och skolledare på alla grundskolor i Halland.

Läs mer om Elevens rättighet – skolbibliotekens framtid

 

Senast ändrad: