Direkt till innehållet

Slöjd och konsthantverk

Kultur i Halland - Slöjd tillvaratar kulturarvet, främjar näringen och förmedlar kunskap. Området innefattar slöjd och konsthantverk, från traditionella skråhantverk till samtidsslöjd, byggnadshantverk, småskalig industri samt slöjd och konsthantverk med rötter i andra länder och inom de nationella minoriteterna.

Blå och vit väv och två skyttlar.

Nya influenser, begrepp och rörelser berikar ständigt området. Några exempel på samtidsslöjd är gerillaslöjd, queerslöjd och maker-rörelsens olika uttryck.

Slöjd och konsthantverk ses numera som ett självklart inslag i ett mer hållbart samhälle, något som har bidragit till ett ökat intresse såväl för att skapa som att uppleva. Alla hallänningar ska kunna skapa och ta del av slöjd och konsthantverk.

Kultur i Halland - Slöjd

Region Halland ska skapa möjligheter för slöjd och konsthantverk att bidra till Halland som bästa livsplatsen. Här ska hantverket vara en naturlig del av människors vardag, en möjlighet till arbete och försörjning, en meningsfull fritidssysselsättning, en hälsofrämjande aktivitet och något som ger spännande upplevelser.

Vårt uppdrag

Som utvecklare inom området slöjd och konsthantverk värnar vi om kunskapen kring våra traditionella slöjdtekniker såväl som utvecklingen av nutida slöjd och hantverk. I slöjden kan många perspektiv tas upp på ett naturligt sätt, slöjden rymmer och ger utrymme för en mängd olika områden; historia, livsstil, form och design, företagande, teknik, hållbar utveckling, pedagogik, hälsa med mera.

Vår uppgift är att väcka intresse för, samt främja och förmedla kunskap om slöjd och konsthantverk. Detta görs utifrån ett näringsinriktat, kulturarvsinriktat och kunskapsförmedlande perspektiv. Med den egna regionens traditioner och behov som grund arbetar utvecklarna för att slöjden och hantverket ska leva vidare både som kulturyttring och som näringsgren.

Vi samarbetar också över länsgränserna och i rikstäckande projekt.

Region Hallands prioriteringar 2017-2020

I Hallands kulturplan 2017-2020 beskrivs vad Region Halland vill inom utvecklingsområdet slöjd och konsthantverk:

 • Skapa nya arenor och främja arrangörskap.
 • Öka tillgången till slöjdhandledare med hög kompetens.
 • Undersöka möjligheterna att skapa ett resurscentrum för slöjd.
 • Förbättra möjligheterna till näringsutveckling.
 • Skapa nya uttryck och bevara tradition.

De strategiska ramarna för den regionala kulturpolitiken är den regionala utvecklingsstrategin Bästa livsplatsen - Region Hallands utvecklingsstrategi 2005-2020 och Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 samt de nationella kulturpolitiska målen och FN:s barnkonvention.

Ett glaskonstverk som formas under arbete.
Glaskonst från Steninge i Halland. Foto: Magnus Andersson

Följ oss

Aktuella aktiviteter och arrangemang presenteras i listan med Kulturarrangemang.

Utlysningar och andra nyheter finns på regionhalland.se/kultur.

Du kan också följa Kultur i Halland - Slöjd på Facebook

Slug! är vårt nyhetsbrev om slöjd och konsthantverk

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom slöjd- och konsthantverksområdet kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev, Slug! Nyhetsbrev kommer fyra gånger per år och vänder sig till alla som är intresserade av slöjd och hantverk.

Vi informerar om bland annat:

 • Utställningar
 • Föredrag
 • Slöjdtips och beskrivningar
 • Boktips
 • Webbplatser, bloggar och grupper på Facebook.
 • Läger och festivaler
 • Info om Slöjdklubben
 • Stickcaféer
 • Frågor som rör yrkesmässig verksamhet
 • Information från myndigheter och organisationer
 • Tävlingar
 • Utbud av pedagogiska paket
 • Fortbildningar, seminarier och föredrag
 • Sådant som rör skolpolitiska frågor och Skapande skola

Har du tips på nyheter och ämnen att sprida via vårt nyhetsbrev så får du gärna höra av dig!

Har du ingen e-postadress men vill ändå ha våra nyheter? Ring oss så lägger vi till dig i listan för brevutskick.

Kontakt

Marita Jönsson, Utvecklare - Slöjd och konsthantverk

Telefon: 035-17 98 81

E-post: Marita.Jonsson@regionhalland.se

Veronica Olofsson, Utvecklare - Slöjd och konsthantverk

Telefon: 035-17 98 80 Mobil: 073-094 10 20

E-post: Veronica.Olofsson@regionhalland.se

Emma Andersson, Utvecklare - Slöjd och konsthantverk - barn och unga

Telefon: 073 341 32 34

E-post: Emma.C.Andersson@regionhalland.se

Senast ändrad: