Direkt till innehållet

Slöjd och konsthantverk

Kultur i Halland - Slöjd tillvaratar kulturarvet, främjar näringen och förmedlar kunskap. Området innefattar slöjd och konsthantverk, från traditionella hantverksyrken och byggnadshantverk till småskalig industri, design, samtida yttringar samt slöjd och konsthantverk med rötter i andra länder och inom de nationella minoriteterna.

Blå och vit väv och två skyttlar.

Området förenar traditioner, generationer, kulturarv och historia med samtid, nyskapande och framtid.

Slöjd och konsthantverk ses numera som ett självklart inslag i ett mer hållbart samhälle, något som har bidragit till ett ökat intresse såväl för att skapa som att uppleva. Alla hallänningar ska kunna skapa och ta del av slöjd och konsthantverk.

Kultur i Halland – Slöjd

Region Halland ska skapa möjligheter för slöjd och konsthantverk att bidra till Halland som bästa livsplatsen. Här ska hantverket vara en naturlig del av människors vardag, en möjlighet till arbete och försörjning, en meningsfull fritidssysselsättning, en hälsofrämjande aktivitet och något som ger spännande upplevelser.

Vårt uppdrag

Som utvecklare inom slöjd och konsthantverk arbetar vi med kunskapsförmedling, rådgivning, samordning, samarbeten och omvärldsbevakning. Vår verksamhet präglas av ett medvetet jämställdhets-, tillgänglighets- och delaktighetsarbete.

Vår uppgift är att främja slöjden både som kulturyttring och som näringsgren genom strategiskt och operativt arbete. En viktig del i vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för barns och ungas slöjdande. Arbetet innefattar också att lyfta fram slöjd som ett hållbart, miljövänligt alternativ.

Vi ingår i nationella, interregionala och internationella nätverk och samarbeten.

Region Hallands prioriteringar 2021–2024

I Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 beskrivs vad Region Halland vill inom utvecklingsområdet slöjd och konsthantverk:

  • genom slöjd och konsthantverk arbeta för hållbar utveckling
  • främja möjligheterna för barn och unga att utöva slöjd och konsthantverk
  • verka för näringsutveckling inom slöjd och konsthantverk
  • lyfta det materiella och immateriella kulturarvet
  • skapa nya arenor och främja samarbeten
  • utveckla ett resurscentrum för stickning.

De strategiska ramarna för den regionala kulturpolitiken är Halland – bästa livsplatsen 2035 – Regional utvecklingsstrategi för Halland och Hallands strategi för hållbar tillväxt 2021–2028 samt de nationella kulturpolitiska målen och FN:s barnkonvention.

Ett glaskonstverk som formas under arbete.
Glaskonst från Steninge i Halland. Foto: Magnus Andersson

Följ oss

Aktuella aktiviteter och arrangemang presenteras i listan med Kulturarrangemang.

Utlysningar och andra nyheter finns på regionhalland.se/kultur.

Du kan också följa Kultur i Halland – Slöjd på Facebook samt Kultur i Halland – Slöjd på Instagram.

Slug! är vårt nyhetsbrev om slöjd och konsthantverk

För att hålla dig uppdaterad om vad som händer inom slöjd- och konsthantverksområdet kan du prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev, Slug! Nyhetsbrev kommer till din inkorg fyra gånger per år och vänder sig till alla som är intresserade av slöjd och hantverk.

Har du tips på nyheter och ämnen att sprida via vårt nyhetsbrev så får du gärna höra av dig!

Kontakt

Anna Fabler, Utvecklare – Slöjd och konsthantverk
Telefon: 070-222 54 96
E-post: Anna.Fabler@regionhalland.se

Karin Martinsson, Utvecklare – Slöjd och konsthantverk – barn och unga
Telefon: 073-341 32 34
E-post: Karin.Martinsson@regionhalland.se

Veronica Olofsson, Utvecklare – Slöjd och konsthantverk
Telefon: 035-17 98 80 Mobil: 073-094 10 20
E-post: Veronica.Olofsson@regionhalland.se

Emma Andersson, Utvecklare – Slöjd och konsthantverk – barn och unga
Föräldraledig/Tjänstledig

Senast ändrad: