Webbplatser

Webbplatser ikon

Rum för Dans

Hallands dansinstitution Rum för Dans drivs i samarbete mellan Falkenbergs kommun, Kungsbacka kommun och Region Halland.

Verksamhetens grunduppdrag är att

  • skapa ett dansutbud med bredd och spets genom gästspel, residensverksamhet och samproduktion samt
  • skapa förutsättningar för delaktighet och kunskapsutveckling kring dansområdet.

Rum för dans har även ett konst- och kulturfrämjande uppdrag. Det regionala utvecklingsarbetet inom området innebär att främja dans för både publik och utövare med barn och unga som en prioriterad målgrupp. Vi arbetar för att stödja, bevara och utveckla dansområdet samt öka dess tillgänglighet och synlighet för allmänheten.

Rum för Dans och det främjande uppdraget på dansområdet (rumfordans.se) Länk till annan webbplats.

Regionsamverkan Sydsverige

Rum för Dans deltar i ett interregionalt samarbete med de regionala institutionerna i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne.

Inom Regionsamverkan Sydsverige samverkar dansområdet för att stärka institutionell infrastruktur, ökad tillgänglighet och etablerande av en stark regional röst. Vi har genomfört prioriterade åtgärder såsom turnéutbyte, samarbeten kring residens och samproduktioner, samt stöd för regionala danskonstnärer.

Samråd för kulturskapare

Som verksam dansare eller koreograf i Halland har du möjlighet att lyfta viktiga frågor inom din bransch. Det kan du göra genom att höra av dig till din samrådsrepresentant.

Läs mer om samrådet och kontakta en representant

Kontakt

Annika Ostwald, verksamhetsledare / konstnärlig ledare
Telefon: 073-588 93 80
E-post: annika.ostwald@regionhalland.se

Anna Leppäjoki, dansproducent
Telefon: 072-524 22 81
E-post: anna.leppajoki@regionhalland.se

Marta Vassegård, dansutvecklare
Telefon: 079-098 21 91
E-post: marta.vassegard@regionhalland.se

Vicky Sverkerson, avdelningschef
Telefon: 0705-37 56 65, 035-13 49 07
E-post: viveka.sverkerson@regionhalland.se

Senast ändrad: