Webbplatser

Webbplatser ikon

Slöjd och konsthantverk

Kultur i Halland – Slöjd tillvaratar kulturarvet, främjar näringen och förmedlar kunskap. Området innefattar slöjd och konsthantverk, från traditionella hantverksyrken och byggnadshantverk till småskalig industri, design, samtida yttringar samt slöjd och konsthantverk med rötter i andra länder och inom de nationella minoriteterna.

Blå och vit väv och två skyttlar.

Området förenar traditioner, generationer, kulturarv och historia med samtid, nyskapande och framtid.

Slöjd och konsthantverk ses numera som ett självklart inslag i ett mer hållbart samhälle, något som har bidragit till ett ökat intresse såväl för att skapa som att uppleva. Alla hallänningar ska kunna skapa och ta del av slöjd och konsthantverk.

Kultur i Halland – Slöjd

Region Halland ska skapa möjligheter för slöjd och konsthantverk att bidra till Halland som bästa livsplatsen. Här ska hantverket vara en naturlig del av människors vardag, en möjlighet till arbete och försörjning, en meningsfull fritidssysselsättning, en hälsofrämjande aktivitet och något som ger spännande upplevelser.

Vårt uppdrag

Som utvecklare inom slöjd och konsthantverk arbetar vi med kunskapsförmedling, rådgivning, samordning, samarbeten och omvärldsbevakning. Vår verksamhet präglas av ett medvetet jämställdhets-, tillgänglighets- och delaktighetsarbete.

Vår uppgift är att främja slöjden både som kulturyttring och som näringsgren genom strategiskt och operativt arbete. En viktig del i vårt uppdrag är att skapa förutsättningar för barns och ungas slöjdande. Arbetet innefattar också att lyfta fram slöjd som ett hållbart, miljövänligt alternativ.

Vi ingår i nationella, interregionala och internationella nätverk och samarbeten.

Region Hallands prioriteringar 2021–2024

I Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 beskrivs vad Region Halland vill inom utvecklingsområdet slöjd och konsthantverk:

  • genom slöjd och konsthantverk arbeta för hållbar utveckling
  • främja möjligheterna för barn och unga att utöva slöjd och konsthantverk
  • verka för näringsutveckling inom slöjd och konsthantverk
  • lyfta det materiella och immateriella kulturarvet
  • skapa nya arenor och främja samarbeten
  • utveckla ett resurscentrum för stickning.
Ett glaskonstverk som formas under arbete.

Glaskonst från Steninge i Halland. Foto: Magnus Andersson.

Är du slöjdare eller konsthantverkare?

Vill du samarbeta kring frågor som berör slöjd och konsthantverk, främja samarbeten och inspirera andra är du välkommen att kontakta Kultur i Halland – Slöjd.

Ibland arrangerar vi också träffar kring specifika ämnen och frågor så som stickning, vävning, trähantverk och keramik. För att inte missa när dessa sker är det bra att följa oss i våra digitala kanaler.

Samråd för kulturskapare

Som verksam slöjdare eller konsthantverkare i Halland har du möjlighet att lyfta viktiga frågor inom din bransch. Det kan du göra genom att höra av dig till din samrådsrepresentant.

Läs mer om samrådet och kontakta en representant

Följ oss

För att hålla dig uppdaterad kring vad som händer inom slöjd- och konsthantverksområdet kan du följa Kultur i Halland – Slöjd på Facebook Länk till annan webbplats. samt Kultur i Halland – Slöjd på Instagram Länk till annan webbplats..

Du kan även prenumerera på vårt digitala nyhetsbrev Slug! Länk till annan webbplats. som utkommer fyra gånger per år.

Har du tips på nyheter och ämnen att sprida via vårt nyhetsbrev så får du gärna höra av dig till Emma Andersson som är redaktör för Slug!

Aktuella aktiviteter och arrangemang presenteras i kalendern med Kulturarrangemang.

Utlysningar och andra nyheter finns på regionhalland.se/kultur.

Kontakt

Anna Fabler, utvecklare – Slöjd och konsthantverk
Telefon: 070-222 54 96
E-post: Anna.Fabler@regionhalland.se

Emma Andersson, utvecklare – Slöjd och konsthantverk – barn och unga
Telefon: 073-341 32 34
E-post: Emma.C.Andersson@regionhalland.se

Veronica Olofsson, utvecklingsledare – Kulturella och kreativa branscher
Telefon: 035-17 98 80 Mobil: 073-094 10 20
E-post: Veronica.Olofsson@regionhalland.se


Senast ändrad: