Webbplatser

Webbplatser ikon

Kultur i samhället

Kulturen är en självklar del av samhället. Konst och kultur är avgörande för ett öppet, nytänkande och demokratiskt samhälle.

Vissa av våra arbetsområden spänner över hela kulturfältet och är relevant för flera eller alla konstformer, eller har ett uppdrag som innebär samverkan med andra politikområden.

Region Hallands konstartsövergripande och kulturfrämjande uppdrag finns inom kultur för barn och unga, biblioteksutveckling, kulturarv och kulturmiljö, kultur och hälsa samt arkiv.

Kulturella och kreativa branscher

Vi arbetar även med att främja kulturella och kreativa branscher. Området inkluderar både möjligheter för yrkesverksamma kulturskapare att försörja sig och är samtidigt en näringslivssatsning som skapar hållbar tillväxt.

Arbetet sker bland annat genom samråd med kulturskapare, nätverk, möjlighet att söka kulturstöd och olika företagsstöd, samt genom att erbjuda fortbildning och kompetensutveckling.

Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö samlar arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö för att tillsammans med samhällsbyggnadsområdet skapa hållbara livsmiljöer med människan i centrum.

Senast ändrad: