Webbplatser

Webbplatser ikon

Civilsamhället

Civilsamhället är en stor och viktig resurs i samhällsutvecklingen, som kanal för människors engagemang, delaktighet och förändringskraft. Ett väl fungerande civilsamhälle är av stor betydelse för kulturliv, folkhälsa och demokrati.

Civilsamhällets organisationer ges stöd för sitt arbete med att fånga upp och tillvarata människors idéer och engagemang. Organisationerna är självständiga och beslutar demokratiskt om sina ambitionsnivåer och inriktningar.

Samverkan mellan Region Halland och civilsamhällets organisationer är en förutsättning för att förverkliga den regionala utvecklingsstrategin Halland – bästa livsplatsen.

2018 undertecknade Region Halland och organisationer från det civila samhället och idéburen sektor den Halländska överenskommelsen för att stärka det civila samhällets självständighet och stödja framväxten av idéburna aktörer i länet. Överenskommelsen säkerställer forum för kontinuerlig dialog och samråd med civilsamhällets organisationer.

Läs mer på webbplatsen om den halländska överenskommelsen Länk till annan webbplats..

Stöd till distriktsorganisationer

Region Halland kan bevilja verksamhetsstöd till det civila samhällets distriktsorganisationer inom följande områden:

  • Barn- och ungdomsverksamhet
  • Folkbildningsverksamhet (studieförbund)
  • Funktionshindersverksamhet
  • Idrottsverksamhet
  • Nykterhetsverksamhet
  • Pensionärsverksamhet

Läs mer om verksamhetsstöd som ges till distriktsorganisationer.

Region Halland har tecknat flera överenskommelser med organisationer för att de ska bidra till utvecklingen inom civilsamhället.

Läs mer om vilka uppdrag olika organisationer har.

Region Halland finansierar även subventionerat kulturutbud för arrangörer inom det civila samhället, dels ett utbud för barn och unga, dels som ett utbud för vuxna och äldre Länk till annan webbplats..

Civilsamhällets organisationer kan även få rådgivning och söka kulturstöd för att förverkliga idéer inom kulturområdet.

Kontakt

Anders T Carlsson

Utvecklingsledare

035-17 98 28

Senast ändrad: