Webbplatser

Webbplatser ikon
Bakgrundsmönster

Kultur för barn och unga

Alla barn och unga i Halland har rätt till ett rikt kulturliv med möjlighet till upplevelser och eget skapande. Kultur ska vara en självklar del av vardagen, såväl i skolan som på fritiden, oavsett var du bor eller vem du är.

Barnhänder som håller en surfplatta över en stenmur.

Expedition kulturarv

Upptäck den spännande historien som finns runt hörnet. Expedition kulturarvs karta hjälper dig som är pedagog eller elev att hitta fakta om fornlämningar och lokala kulturhistoriska miljöer – i närheten av alla skolor i Halland.

Barn i salong.

Skolbio

Vi vill öka möjligheterna för alla barn och ungdomar att ta del av film på biograf under skoltid. Från augusti 2023 presenterar vi ett antal skolbiofilmer i vårt utbud av subventionerade kulturprogram för barn och unga 3–19 år. Ta gärna kontakt – vi hjälper dig att starta och utveckla skolbio i din kommun!

Publik framför en scen i ett stort tält.

Kulturarrangemang

Evenemang för alla åldrar, kurser, fortbildningar, konferenser och möten presenteras löpande i vår kalender för kulturarrangemang.

Symbol för Språkstart Halland.
Språkstart Halland

Språkstart Halland – små barns språkutveckling

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet.

Barn som sjunger.
musikhallandia.se

Rösträtt – Sång på förskolan

Alla barn ska få sjunga, leka, uttrycka sig och göra sin röst hörd utifrån sina förutsättningar. Genom Rösträtt – Sång på förskolan får barn i hela Sverige tillgång till sång, till sin röst, till sin fantasi och till gemenskap. Satsningen ska stärka sången i förskolan och inspirera personal och barn att sjunga mer i den dagliga förskoleverksamheten.