Webbplatser

Webbplatser ikon

Anslagstavla

Det här är Region Hallands officiella anslagstavla. Här publiceras aktuella anslag och kungörelser.

Regionfullmäktige sammanträder 2024-06-19 klockan 09:00

Plats: Arena Varberg
Lokal:
Nöjeshallen
Kallelse och föredragningslista 2024-06-19 Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster.

 

Regionstyrelsen §§ 76-99

Sammanträdesdatum: 2024-06-05
Justeringsdatum: 2024-06-13
Anslagets uppsättande: 2024-06-14
Anslagets nedtagande: 2024-07-08
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Kollektivtrafik §§ 26-36

Sammanträdesdatum: 2024-06-03
Justeringsdatum: 2024-06-12
Anslagets uppsättande: 2024-06-13
Anslagets nedtagande: 2024-07-05
Kontaktperson: Katrin Håkansson
Protokollets förvaringsplats: Hallandstrafiken, Falkenberg

Patientnämnden Halland §§ 22-29

Sammanträdesdatum: 2024-06-05
Justeringsdatum: 2024-06-11
Anslagets uppsättande: 2024-06-11
Anslagets nedtagande: 2024-07-03
Kontaktperson: Alexandra Andersson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 116-127

Sammanträdesdatum: 2024-06-04
Justeringsdatum: 2024-06-08
Anslagets uppsättande: 2024-06-10
Anslagets nedtagande: 2024-07-02
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Psykiatri §§ 37-47

Sammanträdesdatum: 2024-05-29
Justeringsdatum: 2024-06-05
Anslagets uppsättande: 2024-06-10
Anslagets nedtagande: 2024-07-02
Kontaktperson: Ove Grahn
Protokollets förvaringsplats: Psykiatrin Halland, Varberg

Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel §§ 18-28

Sammanträdesdatum: 2024-05-29
Justeringsdatum: 2024-06-04
Anslagets uppsättande: 2024-06-05
Anslagets nedtagande: 2024-06-27
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Bergerska stiftelsen §§ 1-11

Sammanträdesdatum: 2024-05-27
Justeringsdatum: 2024-06-03
Anslagets uppsättande: 2024-06-04
Anslagets nedtagande: 2024-06-26
Kontaktperson: Åsa Jonsson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Kultur och skola §§ 43-56

Sammanträdesdatum: 2024-05-30
Justeringsdatum: 2024-06-04
Anslagets uppsättande: 2024-06-04
Anslagets nedtagande: 2024-06-26
Kontaktperson: Emelie Johansson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott §§ 99-111

Sammanträdesdatum: 2024-05-21
Justeringsdatum: 2024-06-03
Anslagets uppsättande: 2024-06-03
Anslagets nedtagande: 2024-06-25
Kontaktperson: Semra Redzepagic
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 134-149

Sammanträdesdatum: 2024-05-28
Justeringsdatum: 2024-05-31
Anslagets uppsättande: 2024-06-03
Anslagets nedtagande: 2024-06-25
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 121-133

Sammanträdesdatum: 2024-05-21
Justeringsdatum: 2024-05-31
Anslagets uppsättande: 2024-06-03
Anslagets nedtagande: 2024-06-25
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Hallands sjukhus §§ 28-38

Sammanträdesdatum: 2024-05-29
Justeringsdatum: 2024-05-31
Anslagets uppsättande: 2024-05-31
Anslagets nedtagande: 2024-06-24
Kontaktperson: Sabine Hansson
Protokollets förvaringsplats: Hallands sjukhus Halmstad

Regionstyrelsens tillväxtutskott §§ 94-115

Sammanträdesdatum: 2024-05-21
Justeringsdatum: 2024-05-28
Anslagets uppsättande: 2024-05-30
Anslagets nedtagande: 2024-06-21
Kontaktperson: Helge Scharf Wramling
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Regionstyrelsen §§ 60-75

Sammanträdesdatum: 2024-05-08
Justeringsdatum: 2024-05-16
Anslagets uppsättande: 2024-05-30
Anslagets nedtagande: 2024-06-21
Kontaktperson: Karolin Hamnér
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Driftnämnden Närsjukvård §§ 30-38

Sammanträdesdatum: 2024-05-22
Justeringsdatum: 2024-05-28
Anslagets uppsättande: 2024-05-29
Anslagets nedtagande: 2024-06-21
Kontaktperson: Kristin Löfgren
Protokollets förvaringsplats: Närsjukvården Västra Vallgatan, Varberg

Social hållbarhetsberedning §§ 18-23

Sammanträdesdatum: 2024-05-28
Justeringsdatum: 2024-05-28
Anslagets uppsättande: 2024-05-29
Anslagets nedtagande: 2024-06-20
Kontaktperson: Alexandra Andersson
Protokollets förvaringsplats: Regionkontoret, Halmstad

Samordningsförbundet i Halland

Sammanträdesdatum: 2024-05-24
Justeringsdatum: 2024-05-28
Anslagets uppsättande: 2024-05-29
Anslagets nedtagande: 2024-06-21
Kontaktperson: Samuel Grahn
Protokollets förvaringsplats: Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltingen, Halmstads kommun

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa §§ 24-39

Sammanträdesdatum: 2024-05-22
Justeringsdatum: 2024-05-28
Anslagets uppsättande: 2024-05-28
Anslagets nedtagande: 2024-06-19
Kontaktperson: Pia Wiberg
Protokollets förvaringsplats: Ambulans, diagnostik och hälsa, Halmstad

Driftnämnden Regionservice §§ 49-60

Sammanträdesdatum: 2024-05-22
Justeringsdatum: 2024-05-25
Anslagets uppsättande: 2024-05-27
Anslagets nedtagande: 2024-06-18
Kontaktperson: Susanne Ohlsson
Protokollets förvaringsplats: Regionservice, Skånegatan, Halmstad

 

 

Senast ändrad: