Webbplatser

Webbplatser ikon
Bakgrundsmönster

Om Region Halland

Vi är på väg. Region Halland är till för alla som bor och arbetar i Halland. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik. Vi bidrar också till att stärka kulturlivet i Halland. Vår vision är att Halland ska vara den bästa livsplatsen.

Illustration av en äldre man utan hår, med skägg, och en äldre kvinna med grått hår och glasögon

Så arbetar Region Halland med krisberedskap

Region Halland ansvarar för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera oavsett vad som sker i länet. Det handlar om att kunna upprätthålla hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och annan verksamhet, även under svåra förhållanden.

Visste du att halva Hallands yta är täckt av skog?

Region Halland arbetar med skogen på flera olika sätt och äger också en del skog. Skogen är viktig i klimatarbetet, för det halländska näringslivet och som ett besöksmål för invånare och besökare.

Grön pratbubbla med texten jämnt ska vara jämt

Hur är det att växa upp, bo och leva i Halland?

Svaret är att hallänningen har det ganska bra, men fortfarande finns det mycket att jobba med när det gäller jämställdhet och jämlikhet. Rapporten ”Från vaggan till graven – hallänningens liv och livsvillkor ur ett intersektionellt perspektiv” lyfter frågor som tydligt visar att vi alla jämt, i alla lägen, måste jobba för ökad jämställdhet och jämlikhet i Halland.

Aktuellt just nu

Det finns inga fler nyheter att visa