Webbplatser

Webbplatser ikon

Anmäl misstanke om jäv, mutor eller tjänstefel

Välkommen till Region Hallands visselblåsartjänst. Här kan du som medborgare anonymt anmäla misstänkta allvarliga missförhållanden som rör anställda eller förtroendevalda inom Region Halland och regionens bolag. Det kan handla om ekonomisk brottslighet, korruption, jäv, miljöbrott eller andra oegentligheter.

Region Hallands antikorruptionspolicy Pdf, 76 kB.

Så hanteras din rapport

För att garantera din anonymitet hanteras visselblåsartjänsten av en extern part – WhistleB, Whistleblowing Centre. Rapporteringskanalen är krypterad och lösenordskyddad. WhistleB sparar inte metadata kopplat till en visselblåsare, som till exempel IP-adressen, och kan inte spåra en visselblåsare.

En utredningsgrupp inom Region Halland hanterar inkomna rapporter och bestämmer hur de ska utredas vidare. Om ärendet berör direktörer, förvaltningschefer eller regionråden kan en extern utredare anlitas. Den som har gjort en anmälan kan komma att kontaktas av utredningsgruppen. Det sker då via visselblåsartjänsten för att garantera anonymiteten.

Avslutade ärenden diarieförs och är en allmän handling som kan sekretessbeläggas helt eller delvis.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för allmänna synpunkter på ledarskap, arbetsmiljö, verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga frågor som är kopplade till enstaka individer. Om det inte känns rätt att prata med din chef eller chefens chef kan du vända dig direkt till din HR-funktion eller någon facklig företrädare.

Så lämnar du din rapport

Du rapporterar genom att följa instruktionerna i formuläret. När du skickat in din rapport får du ett personligt ID och lösenord på skärmen. Spara dem på ett säkert ställe – dina uppgifter kan inte återskapas. Dina personliga inloggningsuppgifter ska du använda i den fortsatta dialogen via WhistleB. Inom 10 dagar får du svar eller eventuella följdfrågor från utredningsgruppen. Välj ”Följ upp” i verktyget för att se svaret.

Anmälan är allmän handling

Alla inkomna anmälningar räknas som allmän handling och kan begäras ut. En sekretessprövning sker vid varje utlämning, men det finns sällan grund för att sekretessbelägga identiteten på namngivna personer eller de omständigheter som anmälan pekar på. Tänk på att anmälan inte bör innehålla känslig information om andra personer såsom politisk eller religiös tillhörighet, hälsa eller sexuell läggning.

Tipsen lämnas anonymt, men du kan ange dina kontaktuppgifter om du vill bli kontaktad för att lämna ytterligare information. Du förblir dock anonym mot Region Halland. Notera att bifogade filer inte anonymiseras, till exempel, dokument med e-postkonversationer, bilder, scannade dokument, chatloggar och dylikt.

Tack för ditt engagemang!

Senast ändrad: