Webbplatser

Webbplatser ikon

Funktions­hinder­konsulent

Region Hallands funktions­hinder­konsulent ger råd och information i frågor som rör personer med funktionsnedsättning.

Huvuduppgiften är att utifrån gällande funktionshinder­lagstiftning uppmärksamma rättigheter och intressen för personer med funktionsnedsättning. Målet är full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkoren.

Hur kan jag få stöd?

Du kan kontakta regionens konsulent i frågor som rör följande områden:

  • samhällsinformation för personer med funktionsnedsättning
  • hälso- och sjukvård
  • social verksamhet
  • byggnation och tillgänglighet
  • kollektivtrafik och färdtjänst
  • kultur och fritid
  • funktionshinderorganisationers politiska arbete

Konsulenten medverkar i planering av regionens insatser inom området funktionshinder.

Funktionshinderkonsulenten är sekreterare i Regionala funktionshinderrådet och samordnar kontaktverksamheten mellan regionen och funktionshinderorganisationerna i länet.

Konsulenten handlägger föreningsbidrag, lägerbidrag och projektbidrag till funktionshinderorganisationer, bidrag till anpassningskurser vid folkhögskolor samt bidrag till enskilda personer för speciella kostnader i samband med sjukdom.

Kontakt

Besöksadress: Hallands sjukhus Halmstad, Ingång 4, Målpunkt K
Postadress: Hallands Sjukhus Halmstad, Lasarettsvägen, 301 85 Halmstad

Senast ändrad: