Webbplatser

Webbplatser ikon

Budget och ekonomi

Budgeten är det övergripande styrdokumentet för Region Hallands nämnder och styrelser. Här tydliggörs både övergripande mål och ekonomiska förutsättningar. Budgeten anger också hur målen ska följas upp. Det är regionfullmäktige som fattar beslut om budget.

Det här är en budget

Enligt kommunallagen ska det varje år upprättas en budget för nästkommande år – budgetåret. Budgeten ska innehålla mål och riktlinjer för både verksamhet och ekonomi. Budgeten ska även innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år, där budgetåret alltid ska vara periodens första år. I budgeten ska framgå hur verksamheten ska finansieras. Beslutet om budget är överordnat andra beslut som till exempel policyer, program och riktlinjer.

Mål och budget kommande år

Här hittar du mål och budget 2024 med ekonomisk ram för 2025–2028, som beslutades av regionfullmäktige den 21 juni 2023.

Mål och budget 2024 Pdf, 690 kB.

Tidigare mål och budget

Budgetåren 2023–2027

Mål och budget 2023 Pdf, 2 MB.

Budgetåren 2022–2026

Mål och budget 2022 Pdf, 5 MB.

Budgetåren 2021–2025

Mål och budget 2021 Pdf, 1 MB.

Senast ändrad: