Webbplatser

Webbplatser ikon

Årsredovisning

I årsredovisningen följs vart och ett av delmålen upp. Här redovisas också hur Region Halland har använt de skattepengar och bidrag som finansierar verksamheten, hur det ekonomiska resultatet blev och orsakerna till det. Tillsammans ger resultaten en bild av hur nära vi är vår vision – den bästa livsplatsen – och vad vi behöver arbeta vidare med för att nå den.

Senast ändrad: