Webbplatser

Webbplatser ikon

Uppföljningsrapport

I uppföljningsrapporter redovisas aktiviteter och resultat som omfattar en period under budgetåret som stödjer de beslutade målen som fattats i regionfullmäktige. Rapporten ger en bild av hur arbetet fortlöper, analyserar eventuella avvikelser samt redovisar en prognos över det ekonomiska resultatet och måluppfyllelsen. Här hittar du de senaste rapporterna:

Region Hallands uppföljningsrapport 1 januari – april 2023 Pdf, 1 MB.

Region Hallands uppföljningsrapport 2 januari – augusti 2023 Pdf, 1 MB.

Senast ändrad: