Webbplatser

Webbplatser ikon

Funktions­hinder­organisationer i Halland

Här finner du kontaktuppgifter till en mängd organisationer inom området funktions­hinder­ i Halland.

Afasiföreningen i Halland Länk till annan webbplats. – personer med afasi eller grav språkstörning och deras anhöriga.

Anhörigas Riksförbund Länk till annan webbplats. – riksförbundet arbetar för att förbättra livsvillkoren för anhöriga oavsett vilken ålder eller diagnos den närstående har.

Astma/allergidistrikt Syd Länk till annan webbplats. – personer med astma, allergi och annan överkänslighet samt anhöriga.

Autism Halland Länk till annan webbplats. – personer med autism och autismliknande tillstånd, till exempel Aspergers syndrom, desintegrativ störning och personer med andra funktionsnedsättningar / sjukdomar där autism är vanligt förekommande, exempelvis Retts syndrom, Fragil W och Tuberös skleros.

Blodcancerföreningen i Halland Länk till annan webbplats. – personer med blodsjukdom (inklusive blodcancersjukdom) och deras anhöriga.

Förbundet Blödarsjuka i Sverige Västra regionföreningen (FBIS) Länk till annan webbplats. – personer med koagulationsrubbning vilket innebär att blodets förmåga att levra sig är helt eller delvis nedsatt.

Bröstcancerföreningen Halland Länk till annan webbplats. – för dig som har drabbats av bröstcancer. Även anhörig eller närstående är välkommen.

Cancer Prostata i N-län (CaPriN) Länk till annan webbplats. – män med diagnosen prostatacancer och deras anhöriga.

Celiakiförbundet i Hallands län (SCF) Länk till annan webbplats. – personer som är intoleranta mot gluten, laktos, komjölksprotein och sojaprotein samt de som har Dermatitis Herpetiformis (hudceliaki).

Cystisk Fibros Region Syd (RfCF) Länk till annan webbplats. – personer med CF och cilieimmobilitetssjukdomar (flimmerhårssjuka) samt deras anhöriga.

Cystisk Fibros Region Väst (RfCF) Länk till annan webbplats. – personer med CF och cilieimmobilitetssjukdomar (flimmerhårssjuka) samt deras anhöriga.

DHR Region Halland (Hallands länsdistrikt av förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) Länk till annan webbplats. – personer med rörelsenedsättning, men även andra funktions­nedsättningar samt kombination av funktions­nedsättningar.

Diabetesföreningen i Hallands län (SD) Länk till annan webbplats. – personer med diabetes och deras anhöriga.

Dyslexiförbundet FMLS i Hallands län (FMLS) Länk till annan webbplats. – personer med funktionsnedsättningen läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) och matematiksvårigheter (dyskalkyli).

Döva, hörselskadade och språkstörda barn i västra Sverige (DHB Västra) Länk till annan webbplats. – familjer med barn och ungdomar som är döva, hörselskadade eller språkstörda och de som eventuellt har ytterligare funktionsnedsättning.

Hallands Läns Dövas Förening (HLDF) Länk till annan webbplats. – personer som är barndomsdöva och teckenspråkiga.

Föreningen Sveriges Dövblinda Väst (FSDB) Länk till annan webbplats. – personer som är dövblinda, blinda/synsvaga med hörselnedsättning eller döva/hörselskadade med synnedsättning.

Epilepsiföreningen Halland (SEF) Länk till annan webbplats. – personer med epilepsi och deras anhöriga.

FUB – föreningen för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning Länk till annan webbplats. – personer, i alla åldrar, med svår, måttlig eller lindrig utvecklingsstörning samt deras anhöriga.

Föreningshuset Husknuten Länk till annan webbplats. – Föreningshuset Husknuten är en samlingspunkt för ett 30-tal föreningar på lokal- och länsnivå. Här har flera av föreningarna sina kanslier, dit du är välkommen med dina frågor.

Gyncancerföreningen Halland (GCF) Länk till annan webbplats.

Hallands Parasportförbund Länk till annan webbplats. – barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning, som erbjuds möjligheter till idrottsaktiviteter.

Riksförbundet Hjärt Lung Hallands län Länk till annan webbplats. – personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar inklusive de som har blivit transplanterade.

Huvudvärksföreningen Halland – personer med migrän och annan svår huvudvärk.

Hörselskadades distrikt i Halland (HRF) Länk till annan webbplats. – personer med olika grader av hörselnedsättning, vuxendöva, tinnitus, Meniéres sjukdom, ljudöverkänslighet, döva och hörselskadade barn och deras anhöriga.

Iktyosföreningen Halland Länk till annan webbplats. – personer med olika former av iktyos, Dariers sjukdom och närliggande hudsjukdomar.

Mun- och halscancerförbundet Halland Länk till annan webbplats. – personer som är laryng-, hemi- och glossektomerade samt de som har fått funktionsnedsättning genom strålbehandling inom öron-, näsa- och halsområdet.

Mag- och tarmföreningen Halland Länk till annan webbplats. – personer med funktionsnedsättning till följd av olika sjukdomar, skador och andra störningar i mag-tarmkanalen, till exempel Chrons sjukdom, ulcerös kolit, IBS, analinkontinens och esofagusatresi.

Neuro Halland Länk till annan webbplats. – personer med neurologiska sjukdomar och skador, bland andra multipel skleros, Parkinsons sjukdom, stroke, neuromuskulära sjukdomar, myastena gravis, ALS, Friedreichs ataxi, segmentell rörelsesmärta, narkolepsi, ryggmärgsskador, cerebral pares, inkontinens, polyneuropati, Huntington och neurologiska skador av lösningsmedel.

Njurförbundet Sydsverige Länk till annan webbplats. – personer med kronisk njursjukdom, dialysbehandling eller som är njurtransplanterade samt deras anhöriga.

Njurförbundet Västsverige Länk till annan webbplats. – personer med njursvikt, dialysbehandling eller som är njurtransplanterade samt deras anhöriga.

Parkinson Halland Länk till annan webbplats. – personer med Parkinsons sjukdom och Parkinson Plus samt deras anhöriga.

Personskadeförbundet RTP Halland Länk till annan webbplats. – personer som har skadats i trafiken eller genom olycksfall och personer med polio samt deras anhöriga.

Psoriasisförbundet Hallands län (PSO) Länk till annan webbplats. – personer med psoriasis/psoriasis artrit samt deras anhöriga.

Reumatikerdistriktet Halland Länk till annan webbplats. – personer med någon reumatisk sjukdom eller besvär i rörelseorganen.

Föreningen för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar i Halland (RBU) Länk till annan webbplats. – familjer som har barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Riksförbundet för Social och Mental hälsa Hallands läns distrikt (RSMH) Länk till annan webbplats. – personer med psykisk ohälsa och deras anhöriga.

Hallands stamningsförening Länk till annan webbplats. – personer med stamning, föräldrar till stammande barn, logopeder och andra intresserade.

Strokeföreningen i Hallands län Länk till annan webbplats. – personer som har insjuknat i stroke och deras anhöriga ska kunna finna gemenskap, få information, råd och stöd samt delta i aktiviteter.

Synskadades riksförbund Halland (SRF) Länk till annan webbplats. – personer med synskada som trots hjälpmedel gör det svårt eller omöjligt att läsa tryckt text, att orientera sig med synens hjälp eller har andra svårigheter i den dagliga livsföringen (på grund av synskadan).

Tarm-, uro- och stomiförbundet Halland (ILCO) Länk till annan webbplats. – personer som är stomi- och reservoaropererade samt andra med närliggande problem.

Ångestförbundet Halland (ÅSS) Länk till annan webbplats. – personer som lider av panikångest, social fobi, generaliserad ångest eller någon annan form av ångestsyndrom.

Senast ändrad: