Webbplatser

Webbplatser ikon

Expedition kulturarv

Ge er ut och upptäck den spännande historien som finns runt hörnet! Med Expedition kulturarv vill vi ge barn och unga tillgång till den lokala kulturmiljön. Med hjälp av en digital karta kan du som pedagog eller elev få hjälp att hitta intressanta fakta om fornlämningar och andra kulturhistoriska miljöer.

Barnhänder som håller en mobiltelefon med en karta och en stor blå platsmarkör som sticker upp.

I Expedition kulturarv samlar vi digitaliserad fakta om kulturarvet och presenterar det i en lättillgänglig webbkarta. Expedition kulturarv riktar sig främst till grundskolorna i Hallands län, men alla är självklart välkomna att ta del av kartan. Vi utvecklar och bygger på innehållet i kartan kontinuerligt.

Till kartan

Expedition kulturarvs karta är en interaktiv karta för dig som går i skolan, är pedagog eller bara är intresserad av historia.

Tryck på de olika ikonerna i kartan för mer information eller läs vidare för utförliga instruktioner.

En karta med information om kulturmiljöer

I den digitala kartan finns en stor mängd information om kulturarvet tillgänglig. Informationen hämtas bland annat från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister, Sägenkartan från Institutet för språk och folkminnen, bilder från Statens historiska museum och digitaliserad data från Kulturmiljö Halland. Fler lager kan efterhand läggas till i kartan som nyanserar bilden ytterligare.

En barnhand pekar på ett kartblad som ligger i en plastficka.

Denna typ av digitaliserad information är ofta ganska otillgänglig och svår att hitta. Med Expedition kulturarv vill vi samla allt på en och samma plats och presentera det på ett så enkel och användarvänligt sätt som möjligt. Kartan riktar sig främst till Hallands grundskolor där den kan användas både i undervisningen och fritidsverksamheten.

Region Halland i samarbete med Länsstyrelsen Halland vill bidra till barn och ungas rätt att ta del av kulturarvet och öka tillgängligheten till detsamma.

Vi hoppas att kartan blir ett bestående inslag i skolan och att massvis av barn får tillgång till den!

Hjälpmedel och idébank för pedagoger

Möjligheterna och sätten att använda kartan är oändliga och tanken är att den ska vara ett hjälpmedel och idébank för pedagogerna.

Expedition kulturarv – Kort introduktion för pedagoger (pdf) Pdf, 1 MB.

Expedition kulturarv – Manual för dig som är pedagog (pdf) Pdf, 4 MB.

Lärarhandledningar

Lärarhandledningar med tips och idéer på hur du kan använda kartan i undervisningen hittar du via menyn här på sidan.

Skärmavbild med kartbild från Expedition kulturarv.

Kontakt

Johanna Petersson

Utvecklare – Kulturarv

073-341 20 61

Senast ändrad: