Webbplatser

Webbplatser ikon

Digitalt och interaktivt kulturarv

På olika sätt utforskar vi möjligheter och metoder för att tillgängliggöra kulturarv och kulturmiljöer digitalt och interaktivt, eller genom digitala presentationer.

Vi har bland annat testat 3D-scanning för att öppna upp stänga platser och vi har skapat story maps, interaktiva kartor där man kan kombinera kartor med bilder, texter, filmklipp med mera för att på ett enkelt sätt förmedla och berätta en historia.

Kartorna fungerar både på dator och i mobiltelefonen.

Storymaps – interaktiva kartor om Hallands 1600-tal

Under jubileumsåret 2018-2019, då Halmstads slott och Varbergs fästning firade 400 år, uppmärksammade vi Hallands 1600-talshistoria i #jubileum400, i samarbete mellan Region Halland – Kultur i Halland, Länsstyrelsen i Hallands län, Statens fastighetsverk, Halmstads kommun och Varbergs kommun.

Det övergripande temat för jubileet var 1600-talet och Hallands långa historia som ett gränsland. För att på ett lättillgängligt sätt sprida mer kunskap om detta skapade vi två interaktiva kartor, så kallade ”Storymaps”. Ta del av kartorna här!

Utsnitt ur karta av Erik Dahlberg. Riksarkivet. Halmstads slott och befästning mot Nissan.

Utsnitt ur karta av Erik Dahlberg. Riksarkivet. Halmstads slott och befästning mot Nissan.

Christian IV:s befästningar

Den första kartan handlar om Christian IV och de befästningar han lät bygga under sin livstid. Flera av dem återfinns i Halland.

Till kartan med berättelser och information om Christian IV:s befästningar Länk till annan webbplats.

Kungamötet 1619

Den andra kartan handlar om Kungamötet 1619. Vi får följa kungarnas resor mot Halmstad och deras festande på slottet.

Till kartan med berättelser och information om kungarnas resor och Kungamötet 1619 Länk till annan webbplats.

Se filmen "Ett reportage från Kungamötet"

Se vår film Ett reportage från Kungamötet 1619 på YouTube Länk till annan webbplats. – En film som på ett humoristiskt, men relativt historiskt korrekt, vis skildrar hur det gick till.

Filmen är producerad av Simon Vahlne på uppdrag av och med finansiering av Region Halland och Hylte kommun.

3D-skannade kulturmiljöer

Slottsträdgården vid Halmstads slott med fyra kanoner i förgrunden, två personer skymtar långt bak i bilden.

Kasematten i slottsträdgården vid Halmstads slott.

Slottsträdgården och kasematten vid Halmstads slott

Under jubileumsåret genomfördes en 3D-skanning och 360-graders fotografering av slottsträdgården och kasematten.

En kasematt var ett kanonrum i befästningen varifrån man kunde skjuta utmed befästningsvallen vid ett anfall. Denna kasematt är den bäst bevarade och hörde till den södra bastionen, vars vallar man ännu kan se i slottsträdgården.

Detta är en plats som vanligtvis är stängd för besökare. Genom denna digitala upplevelse vill vi tillgängliggöra den.

Kliv in i slottsträdgården – se vår 3D-skanning av slottsträdgården och kasematten Länk till annan webbplats.

Halmstads slott

Kliv in digitalt i Halmstads slott. En 3D-modell av slottets representationslokaler gör det möjligt för dig att uppleva slottet inifrån. Ta del av en digital guidning, vandra genom salarna och läs om slottets historia, om föremål och konstverk.

För första gången är slottet tillgängligt digitalt för allmänheten. 3D-modellen fungerar bäst i webbläsaren Google Chrome eller likvärdig webbläsare. Du kan även uppleva den genom VR-glasögon.

Välkommen in i Halmstads slott – se 3D-skanningen inifrån slottet Länk till annan webbplats.

Senast ändrad: