Webbplatser

Webbplatser ikon

Kultur och hälsa

Kultur och hälsa är ett tvärvetenskapligt område som visar på kulturens betydelse för människors hälsa. Kultur är centralt för livskvalitet och folkhälsa. Kultur kan bidra till att främja en god och jämlik hälsa genom att kulturupplevelser och eget skapande bidrar till ökat välmående och välbefinnande samt genom att kultur kan motverka psykisk ohälsa.

Kulturens roll för hälsan blir mer och mer beforskad. 2019 tog World Health Organization (WHO) fram forskningsöversikten What is the evidence on the role of the arts in improving health and wellbeing? Länk till annan webbplats.

Region Halland arbetar med dans för hälsa tillsammans med flera halländska kommuner för att stärka unga tjejers psykiska välbefinnande. Vi arbetar även tillsammans med samtliga kommuner med föreläsningsserier och workshoppar riktade till unga och personer i ungas närhet i syfte att öka ungas psykiska välbefinnande – Psyklyftet.

Under 2024 utreder vi hur kulturverksamheten kan samarbeta med hälso- och sjukvården i Region Halland, för att bättre nå mål kring både kultur och hälsa.

Senast ändrad: