Webbplatser

Webbplatser ikon

Biblioteksutveckling

Den regionala biblioteksverksamheten har som uppgift att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. Vi driver utvecklingsfrågor och omvärldsbevakar den nationella och internationella biblioteksarenan.

Fyrens bibliotek i Kungsbacka.

Foto: Magnus Andersson.

Våra arbetsområden omfattar också skolbiblioteksfrågor samt samverkan mellan regionens olika bibliotekstyper.

Prioriterade utvecklingsmöjligheter

Regional biblioteksverksamhet och folkbiblioteken i Halland arbetar med gemensamma prioriteringar utifrån Hallands kulturstrategi och kulturplan. I nuvarande plan är det att:

  • utveckla metoder och höja kunskapsnivån för arbetet med bibliotekslagens prioriterade grupper
  • arbeta för barns och ungas rätt till läsglädje och ett eget språk
  • lyfta och utveckla bibliotekens roll i det demokratiska samhället
  • fortsätta insatser för att höja den digitala kompetensen och minska det digitala gapet
  • inventera och analysera om biblioteken finns tillgängliga för alla
  • förbättra förståelsen för skolbiblioteksuppdragets betydelse för elever att nå sitt bästa resultat.

Regional biblioteksplan Halland 2021–2024

I bibliotekslagens 17:e paragraf stadgas att alla kommuner och regioner ska anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Region Hallands biblioteksplan 2021-2024 samordnas i tid med Region Hallands kulturstrategi och kulturplan. Planen ska omfatta de bibliotek som huvudmannen Region Halland ansvarar för. I dagsläget omfattar planen de två folkhögskolorna Katrineberg och Löftadalen, biblioteket på Munkagårdsgymnasiet, sjukhusbiblioteket (som finns både på Halmstads och Varbergs sjukhus) samt den regionala biblioteksverksamheten. Av dessa bibliotek tillhör alla utom sjukhusbiblioteket förvaltningen Kultur och skola. Sjukhusbiblioteket sorterar under Forskning och utvecklingsavdelningen, FoU Halland.

Ladda ner Regional biblioteksplan Halland 2021–2024 Pdf, 6 MB.

Följ oss

Följ Kultur i Halland – regionbibliotekets sida på Facebook Länk till annan webbplats.

Prenumerera på nyhetsbrevet om biblioteksutveckling Länk till annan webbplats.

Kontakt

Mats Bjerde, avdelningschef – Kultur och samhälle
Telefon: 035-17 98 58
E-post: Mats.Bjerde@regionhalland.se

Senast ändrad: