Webbplatser

Webbplatser ikon

Hallands kulturstrategi och kulturplan

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är en av de tre genomförandestrategier som visar hur vi i Halland ska förverkliga den regionala utvecklingsstrategin ”Halland – Bästa Livsplatsen 2035”. Kulturplanen utgör även Region Hallands ansökan om statliga medel till regional kultur och den ligger till grund för verksamhetsplaner och vilka regionala kulturstöd som förmedlas.

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 antogs av regionfullmäktige den 9 december 2020.

Omslagsbild och en sida i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024.

Illustrationerna i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 är skapade av Helga Holmén.

Hallands kulturstrategi och kulturplan har arbetats fram i dialog med kommuner, idéburen sektor och professionella kulturskapare i Halland.

Illustrationerna är skapade av Helga Holmén.

Läs Hallands kulturstrategi och kulturplan

Den tryckta versionen har skickats till alla som lämnat remissvar, till de halländska kommunernas kulturförvaltningar, till halländska kulturinstitutioner, samt till regionala kulturförvaltningar.

Digital version för nedladdning

Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024 (pdf) Pdf, 10 MB.

Senast ändrad: