Webbplatser

Webbplatser ikon

Kulturaktörer med regionalt uppdrag

Region Halland fördelar verksamhetsstöd till kulturinstitutioner, kommuner och föreningar för att de sammantaget och tillsammans ska kunna skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland. Hallands kulturplan och kulturstrategi beskriver vilka syften och målsättningar som ska uppnås.

Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer och Teater Halland AB

 • Stiftelsen Hallands länsmuseer samfinansieras utifrån en överenskommelse mellan Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun
 • Kulturpolitiskt utvecklingsavtal med Teater Halland AB utifrån Region Hallands ägardirektiv för Teater Halland AB

Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade i samråd med kommunerna i Halland

 • Unnaryds bonadsmuseum
 • Teckningsmuseet i Laholm
 • Mjellby konstmuseum
 • Rian Designmuseum
 • Tjolöholms slott
 • Varbergs kommun – gällande kulturmiljöerna Grimeton och Varbergs fästning

Verksamhetsstöd till organisationer av regionalt intresse genom särskilda uppdrag

 • Regional enskild arkivverksamhet (Stiftelsen Hallands länsmuseer)
 • Riksteatern Halland
 • Konst i Halland (Stiftelsen Hallands länsmuseer)
 • Hallands bildningsförbund
 • Kulturakademin (från 2022)

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

Syftet med verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer är att komplettera befintliga kulturinstitutioners verksamheter samt skapa en bredd av konstnärliga uttryck i Halland.

Stödformen är sökbar vart tredje år. Beslut fattas av driftnämnden Kultur och skola. Första utlysningen gjordes i januari 2023. Nästa utlysning sker i februari 2026.

Verksamhetsstöd har beviljats följande organisationer 2024–2026:

 • Garnisonsmuseet (Hallands militärhistoriska museum)
 • Hallands spelmansförbund
 • Konsthallen Hishult
 • Konstliv Halland (Konstrundan i Halland)
 • Konstnärernas Kollektivverkstad Varberg
 • Kulturverket
 • Solsidans Kulturförening
 • Teater Albatross
 • Teater Dictat
 • Västsvenska Turnerande Sommarteatern (Internationella Gatuteaterfestivalen)

Övriga överenskommelser

 • Resurscentrum Film
 • Resurscentrum Kulturarv

Senast ändrad: