Webbplatser

Webbplatser ikon

Regionsamverkan Sydsverige – Kultur

Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige. Därför har Sveriges sex sydligaste regioner gemensamt beslutat om tre kulturpolitiska prioriteringar för att skapa en hållbar utveckling i Sydsverige till förmån för hela landet.

De sydsvenska kulturpolitikerna har enats om följande:

  • Sydsverige lockar
    Dynamiskt och öppet med internationell lyskraft
  • Sydsverige samverkar
    En kulturpolitik som stimulerar samarbeten
  • Sydsverige tillgängliggör
    Ett gränslöst Sydsverige tillgängligt för alla

Positionspapperet lanserades vid ett gemensamt politiskt möte i Varberg, den 20 februari 2018. Samtliga nämnder med ansvar för kulturfrågor i Region Halland, Region Kronoberg, Region Skåne, Region Jönköpings län, Region Blekinge och Landstinget i Kalmar samt representanter från Riksdagens kulturutskott deltog i mötet.

Positionspapperet är klubbat i alla regioner som ingår i Regionsamverkan Sydsverige.

Läs positionspapperet ”Ett enat Sydsverige skapar ett starkt Kultursverige” Pdf, 2 MB.

Genom Regionsamverkan Sydsverige har flera samarbeten påbörjats, bland annat inom den professionella dansen. Detta innebär att medborgarna får tillgång till fler dansföreställningar på fler platser i Sydsverige.

Senast ändrad: