Webbplatser

Webbplatser ikon

Konst- och kultur­former

Region Halland arbetar med konst- och kulturfrämjande. Det innebär att stödja, bevara och utveckla konst- och kulturområden samt öka dess tillgänglighet och synlighet för allmänheten.

Region Halland bedriver såväl kulturpolitiskt strategiskt arbete som operativ främjande-, produktions- och arrangörsverksamhet. I kulturverksamheten arbetar vi med fokus på olika konst- och kulturformer, samt med konstartsövergripande områden.

Region Halland har främjande uppdrag inom konst- och kulturformerna bild och form, dans, film, litteratur, musik, slöjd, konsthantverk och design samt teater och cirkus.

Resurscentrum

Filmresurscentrum på Katrinebergs folkhögskola, Konst i Halland Länk till annan webbplats. och resurscentrum för kulturarv på Stiftelsen Hallands länsmuseer har också konst- och kulturfrämjande uppdrag.

Regionala kulturinstitutioner

Kulturinstitutionerna utgör en bas inom kulturlivet och har en stor betydelse för att möjliggöra utforskande och nyskapande konstnärliga processer, samt producerande av nya verk utifrån en halländsk horisont. De erbjuder kontinuerliga kulturupplevelser för invånare och besökare samt arbetstillfällen för yrkesverksamma kulturskapare.
Region Halland driver musikinstitutionen Musik Hallandia, som verkar i samarbete och samråd med musiklivets olika aktörer.

I samarbete med kommunerna i Halland driver Region Halland också institutionerna Art Inside Out och Rum för Dans.

Teater Halland är vår regionala teater och drivs som ett bolag helägt av Region Halland.

Stiftelsen Hallands länsmuseer, där Region Halland är en av flera stiftare, driver Hallands konstmuseum i Halmstad och Hallands kulturhistoriska museum i Varberg, tillsammans med respektive kommun. I verksamheten ingår även Kulturmiljö Halland.

Kulturstöd för ett mångsidigt kulturutbud

Region Halland fördelar kulturstöd till kulturinstitutioner, kommuner, stiftelser, föreningar, företag och konstnärer för att de sammantaget och tillsammans ska kunna skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland.

Senast ändrad: