Webbplatser

Webbplatser ikon

Art Inside Out

Art Inside Out är en kulturinstitution som verkar inom alla konstnärliga uttryck och genrer. I form av konstnärliga residens bjuds nationellt och internationellt verksamma konstnärer in till Halland för att skapa nya platsspecifika verk tillsammans med institutioner, medborgare och lokala aktörer. Genom öppna processer uppstår nya sammanhang där konsten skapar utrymme för unika möten, andra bilder av Halland och oväntade publika upplevelser.

Art Inside Out producerar residens i två halländska kommuner årligen. De utgår från en tematik som förenar lokala och globala frågeställningar och skräddarsys efter de enskilda platsernas förutsättningar. I samband med residensen bjuder Art Inside Out in Hallands invånare att delta i eller ta del av publika programpunkter, utställningar och aktiviteter för barn och unga.

Art Inside Out drivs av Region Halland tillsammans med de sex halländska kommunerna, Falkenberg, Halmstad, Hylte, Kungsbacka, Laholm och Varberg.

AIO Journal

Tidskriften AIO Journal utkommer med två nummer per år. Journalen bjuder in konstnärer och skribenter för att fördjupa och bredda de perspektiv som belyses inom residensen. Du kan hitta AIO Journal på bibliotek och konsthallar runt om i regionen eller beställa den via artinsideout@regionhalland.se

Läs mer om Art Inside Out på artinsideout.se Länk till annan webbplats.

AIO Nytt

Kontakt

Stina Edblom, verksamhetsledare/konstnärlig ledare
Telefon: 070-212 89 17
e-post: stina.edblom@regionhalland.se

Davor Abazovic, kulturproducent
Telefon 073-142 72 03
e-post: davor.abazovic@regionhalland.se

Lars Fridén, kulturproducent
Telefon: 0720-83 62 11
e-post: lars.friden@regionhalland.se

Vicky Sverkerson, avdelningschef
Telefon: 035-13 49 07, 0705 375665
epost: viveka.sverkerson@regionhalland.se

Senast ändrad: