Webbplatser

Webbplatser ikon

Musik Hallandia

Musik Hallandia är en kulturinstitution helägd av Region Halland som verkar för musikscenens utveckling och dess tillgänglighet i Halland. I samarbete och samråd med musiklivets olika aktörer – såväl regionalt som nationellt och internationellt.

Verksamheten producerar festivaler, turnéer och konserter, arbetar främjande för barn och ungas möte med musik samt samarbetar med musiker och arrangörer inom riktade insatser och projekt för musiklivets utveckling.

Musik Hallandia verkar för ett Halland fyllt med levande scener, givande musikaliska sammanhang och en välmående plats för både musiker och publik att bo och verka – tillsammans sätter vi Halland på musikkartan.

Läs mer om Musik Hallandia på www.musikhallandia.se Länk till annan webbplats.

Regionsamverkan Sydsverige

Inom Regionsamverkan Sydsverige samverkar de regionala musikinstitutionerna i Jönköping, Blekinge, Kalmar, Kronoberg/Skåne samt Halland kring barn och unga, stärkt infrastruktur för musiklivet med fokus på arrangörskap samt den regionala musikinstitutionens roll för musiklivet i Sydsverige.

Nyhetsbrev

Bli prenumerant på Musik Hallandias nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Samråd för kulturskapare

Som verksam inom musikfältet i Halland har du möjlighet att lyfta viktiga frågor inom din bransch. Det kan du göra genom att höra av dig till din samrådsrepresentant.

Läs mer om samrådet och kontakta en representant

Kontakt

Ola Persson, verksamhetsledare/konstnärlig ledare
Telefon: 072 216 16 02
E-post: ola.persson@regionhalland.se

Emelie Gunnarsson, producent – kontaktperson i främjandefrågor för unga och unga vuxna, samt rådgivning kring kulturstöd
Telefon: 070-173 06 01
E-post: emelie.gunnarsson@regionhalland.se

Vicky Sverkerson, avdelningschef
Telefon: 035-13 49 07, 070-537 56 65
E-post: viveka.sverkerson@regionhalland.se

Senast ändrad: