Webbplatser

Webbplatser ikon

Bild och form

Kultur i Halland utvecklar och stödjer bild- och formområdet i regionen.

Uppdraget inom området bild och form omfattar bildkonst, skulptur, konsthantverk, design och arkitektur, men också mer gränsöverskridande uttryck i samtidskonsten.

Resurscentrum Konst i Halland

Konst i Halland arbetar med utvecklingsfrågor för bild- och formkonst i Halland. En central del i uppdraget är att samordna och driva regionala nätverk inom bild- och formområdet. Inom verksamheten sker också nationella och internationella utbyten genom vistelsestipendier och residens. Konst i Halland arrangerar även seminarier och fortbildningar, samt driver konstpedagogiska utvecklingsprojekt för barn och unga.

Läs mer på www.konstihalland.se Länk till annan webbplats.

Konst i Halland har också ett nyhetsbrev du kan prenumerera på Länk till annan webbplats.

Samråd för kulturskapare

Som verksam bild- och formkonstnär i Halland har du möjlighet att lyfta viktiga frågor inom din bransch. Det kan du göra genom att höra av dig till din samrådsrepresentant.

Läs mer om samrådet och kontakta en representant

Region Hallands konstsamling

Kultur i Halland har även ansvar för den regionala konstsamlingen – den konst som finns att se i alla Region Hallands lokaler, sjukhus, vårdcentraler, mottagningar, vårdavdelningar och skolor.

För fasta konstnärliga verk inom Region Halland ansvarar Regionfastigheter.

Läs mer om offentlig konst i Region Halland.

Hallands Konstskola

Hallands Konstskola är en tvåårig konstnärlig grundutbildning som erbjuder studier på heltid. Hallands Konstskola är en del av Katrinebergs folkhögskola förlagd till Halmstad.

Läs mer om Hallands Konstskola på Katrinebergs folkhögskolas webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt

Charlotta Hanno, utvecklare bild och form
Telefon: 035-17 98 26
E-post: Charlotta.Hanno@regionhalland.se

Marcus Appelberg, utvecklare offentlig konst
Telefon: 0768-19 83 72
E-post: Marcus.Appelberg@regionhalland.se

Cecilia Jonasson, utvecklare offentlig konst
Telefon: 0724-56 18 59
E-post: Cecilia.Jonasson@regionhalland.se

Senast ändrad: