Webbplatser

Webbplatser ikon

Litteratur

Region Halland arbetar med litteratur, skrivande och läsning på flera olika sätt.

Det regionala utvecklingsarbetet för litteratur ska främja kvalitetslitteratur av halländskt intresse och stärka de litterära aktörernas situation samt verka läsfrämjande.

Det innebär att Region Halland ska:

  • Underlätta för läsaren att möta litteratur av hög kvalitet
  • Bredda de litterära mötesplatserna
  • Utveckla litteraturen som konstart
  • Utveckla arbetet med muntliga litterära uttryck
  • Understödja barns och ungas möten med litteratur

Detta mynnar bland annat ut i ett antal litterära händelser, som du kan läsa mer om här på sidan. Du kan också läsa mer om litteraturutveckling i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024.

Samråd för kulturskapare

Som verksam inom litteraturfältet i Halland har du möjlighet att lyfta viktiga frågor inom din bransch. Det kan du göra genom att höra av dig till din samrådsrepresentant.

Läs mer om samrådet och kontakta en representant

Stöd till litteratur

Författare, översättare, förlag, kritiker och andra aktörer inom det litterära fältet kan ansöka om Region Hallands olika former av kulturstöd. Satsningar för att stärka området sker också inom litteratur- och biblioteksutveckling.

Följ oss

Kultur i Halland – Litteraturs sida på Facebook Länk till annan webbplats.

Kontakt

Christina Kall

Utvecklare – Litteratur

072-145 47 86

Senast ändrad: