Webbplatser

Webbplatser ikon

Skrivyta Syd

Under ett år har sex författare en unik möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skrivande genom att delta i Skrivyta Syd, ett konstnärligt program som drivs gemensamt av de sex sydligaste regionerna i Sverige.

Skrivyta Syd är ett spetsprogram för författare som vill utveckla sitt konstnärliga skrivande. Författarna som blir antagna till Skrivyta Syd får en unik möjlighet att utveckla sitt konstnärliga skrivande genom att delta i litterära residens, samtal med manuscoach och andra författare, med mera. Fokus ligger på det egna skrivandet och litteraturen som konstform samt samtal kring den egna och de andra deltagarnas texter, processer och konstnärliga ambitioner.

Genom satsningen vill vi erbjuda författare som är i uppstarten en yta och ett sammanhang, precis som namnet Skrivyta Syd antyder, som ett led i att stärka ny litteratur i länen. Förhoppningen är att bygga vidare på det litterära arv som redan finns i våra sydliga regioner, med världskända författare och även många lärosäten som erbjuder kvalificerade kurser i kreativt skrivande.

Programmet börjar och slutar med residens under vilka deltagarna får arbeta med sitt skrivande under professionell vägledning. Residenset syftar till att foga samman gruppen så att den kan användas som bas till ett skrivarnätverk efter programåret. Under året sker sex möten som har olika längd.

Skrivyta Syd har utformats med grund i vad de fem litteraturutvecklarna i regionerna har lyssnat in hos författare i början av sin karriär och studenter som har tagit sin masterexamen i kreativt skrivande.

Satsningen är en del av Regionsamverkan Sydsveriges arbete för att stärka litteraturen som konstform och medfinansieras av Statens kulturråd. I Regionsamverkan Sydsverige ingår regionerna Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne.

Ansökan och urval

Skönlitterära författare i regionerna Kalmar, Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Halland eller Skåne kan ansöka om en av sex deltagarplatser. Urvalet bland de sökande görs av en fristående konstnärlig jury. Vi välkomnar sökande som skriver för såväl vuxna som barn. Vi ger företräde till sökande som är i början av sitt författarskap.

Ansökningsperioden för läsåret 2023/2024 var 25 januari–29 mars 2023.

Deltagare från Halland

2023–2024: Rickard Karlberg, Varberg

2022–2023: Anna-Carin Svanå, Varberg

2021–2022: Krystallia Sakellariou, Halmstad

Kontaktperson i Region Halland

Christina Kall, litteraturutvecklare
E-post: christina.kall@regionhalland.se

Senast ändrad: