Webbplatser

Webbplatser ikon

Stöd inom litteraturområdet

Författare, översättare, förlag, kritiker och andra aktörer inom det litterära fältet kan ansöka om Region Hallands olika former av kulturstöd. Satsningar för att stärka området sker också inom Kultur i Halland – Litteraturs och regionbibliotekets verksamhet.

Här följer exempel på vilka stödformer du kan ansöka om.

Regionalt kulturstöd

Efterhandsstöd till litteratur

Förlag och organisationer med bokutgivning kan ansöka om efterhandsstöd till litteratur av halländskt värde, inom ramen för Region Hallands produktionsstöd. Ansökningsperioderna är 1–28 februari och 1–30 september.

Boken ska vara utgiven under de senaste tolv månaderna. Stöd kan endast sökas för första upplagan av en bok. Ansökan kompletteras med 3 exemplar av den titel som ansökan gäller. Böcker som inlämnas är arbetsmaterial och kommer inte att återlämnas. Efterhandsstödet är högst 50 000 kronor och ska inte ge full kostnadstäckning.

Stöd till att anlita lektör eller redaktör

Du som är författare kan söka Region Hallands expresstöd på samma sätt som aktörer i andra konstformer. Dessutom kan du ansöka om expresstöd för att anlita en lektör eller redaktör. Expresstöd kan sökas löpande 15 januari–31 maj och 15 augusti–30 november.

Du kan söka stöd för att anlita en redaktör eller lektör om du vill komma vidare i din konstnärliga utveckling genom att inhämta åsikter från fler håll under skrivprocessen, fram till utgivning. Lektörer och redaktörer som har formell utbildning eller dokumenterad mångårig erfarenhet inom förlagsbranschen kan anlitas för detta. Stöd beviljas inte för att anlita författarens ordinarie redaktör eller lektör.

Arbetsstipendium

Arbetsstipendium för konstnärer kan sökas av yrkesverksamma inom alla konstformer. Ansökningsperiod är 1–30 november.

Läs mer om regionalt kulturstöd och hur du ansöker

Läs om samtliga stödformer på webbsidorna om regionalt kulturstöd.

Andra satsningar inom litteraturområdet

Skrivyta Syd – Konstnärligt utvecklingsprogram för skönlitterärara författare
Inom Regionsamverkan Sydsverige arrangeras utvecklingsprogrammet Skrivyta Syd under perioden 2021–2024.

Halland skriver – Manus- och skrivcirklar

Skriver du för film, för scen, noveller eller roman? Eller kanske annat kreativt skrivande? I så fall kan du söka till Halland skriver. I september 2024 startas en ny grupp med syftet att vara ett kreativt sammanhang och stöd i skrivprocessen.

Halland skriver är en manus- och skrivcirkel som genomförs av Studiefrämjandet Halland i samarbete med Kultur i Halland – Film och Litteratur samt Filmresurscentrum.

Det är kostnadsfritt att vara med, men det är begränsat antal platser. Vi erbjuder sex platser till hösten för nya deltagare. Under hösten 2024 träffas skrivcirkeln både fysiskt och digitalt. Det är viktigt att du som anmäler dig har möjlighet att medverka vid träffarna.

Läs mer om Halland skriver och ansök senast den 25 augusti 2024.

Kritikstöd för författare

Kultur i Halland – Litteratur utlyser varje år ett kritikstöd för författare. Stödet är tänkt som hjälp till författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling och består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av kritiker. Kritikstöd kommer ej utlysas under år 2023.

Halländsk bokmässa

Författare, förlag och litterära sällskap med anknytning till Halland kan anmäla sitt intresse till att medverka på Halländsk bokmässa som arrangeras varje år i slutet av november på någon plats i Halland, olika från år till år. Halländsk bokmässa är ett samarbete mellan Hallands författarsällskap, folkbiblioteken i de halländska kommunerna och Kultur i Halland.

Senast ändrad: