Webbplatser

Webbplatser ikon

Arkeologi och historia – fördjupning

I lärarhandledningarna för Expedition kulturarv hittar du information om Hallands historia, länkar, litteratur med mera att hitta mer fakta i. Det finns även tips på hur du kan arbeta med kartan inom olika ämnen i skolan.

Halland har en mycket lång historia. Troligen var det hit till Halland som de allra första människorna kom när inlandsisen började dra sig tillbaka.

Här har alltså bott människor ända sedan dess, i mer än 14 000 år!

Historia

Under bronsåldern var här full aktivitet och människorna hade stora nätverk och kontakter med Europa. Under vikingatiden åkte många halländska vikingar västerut till England och Frankrike tillsammans med vikingar från det som nu är Danmark.

Under medeltiden tillhörde Halland Danmark och inte förrän 1658, i freden i Roskilde, blev vi svenskar här. Detta har medfört att den svenska historieskrivningen ofta har glömt bort södra Sveriges äldre historia. Särskilt under 1800-talet, när folkskolan infördes, var det viktigt att betona nationalstatens historia, som utgår från platser som Birka, Uppsala och Stockholm.

Detta är självklart en stor och viktig del av Sveriges historia, men den lokala historien är precis lika viktig, och inte minst spännande.

Genom Expedition kulturarv vill vi lyfta upp Hallands lokala historia, och visa alla halländska skolor att det finns en lång och spännande historia under våra fötter som bara väntar på att bli upptäckt.

Story maps – interaktiva kartor

Story maps är interaktiva kartor med berättelser och information, fotografier, filmer, mm.

Bronsåldern

Om bronsåldern i Halland.

Story map om bronsåldern i Halland Länk till annan webbplats.

Christian IV:s befästningar

Om Christian IV och de befästningar han lät bygga under sin livstid. Flera av dem återfinns i Halland.

Story map om Christian IV:s befästningar Länk till annan webbplats.

Kungamötet 1619

Om Kungamötet i Halmstad 1619. Vi får följa kungarnas resor mot Halmstad och deras festande på slottet.

Story map om kungarnas resor och Kungamötet 1619 Länk till annan webbplats.

En skoldag kring förra sekelskiftet

Du som är lärare och elev på en skola i Halland kan ta del av en film och en lärarhandledning kring hur det var att gå i skolan, leva och bo för drygt 100 år sedan. Filmen är producerad av läraren Malin Rosendahl, med stöd från Region Halland – Kultur i Halland, tillsammans med Norra Hallands hembygdsförening. Filmen är inspelad på Norra Hallands hembygdsmuseum i Kungsbacka.

Filmen heter ”Hemortens historia – livet förr och nu” och finns publicerad på Norra Hallands hembygdsmuseums webbplats, där du också hittar en lärarhandledning med lektionsupplägg kopplade till Lgr11 Länk till annan webbplats..

En arkeolog i skyddskläder står i en stor grop där stenläggning grävts fram.

Arkeologisk utgrävning vid Getakärr, Varberg.

Arkeologi

Arkeologi handlar om människans förhistoria och de saker hon lämnat efter sig. Arkeologer samlar kunskap om förhistorien genom att inventera och att göra utgrävningar.

Under en inventering letar arkeologen efter okända fornlämningar och går ut i naturen för att rita och mäta fornlämningen man hittat.

En utgrävning måste godkännas av Länsstyrelsen och får bara göras av utbildade arkeologer. Under en utgrävning gräver man ner i jorden för att kunna se gamla lager av till exempel hus och gravar. Det är väldigt viktigt att noga dokumentera allt man hittar.

I Halland är det Länsstyrelsen i Hallands län som bestämmer om utgrävningar. De flesta utgrävningar i Halland utförs av Kulturmiljö Halland. Vill ni veta mer kan ni kontakta:

www.kulturmiljohalland.se Länk till annan webbplats.

www.lansstyrelsen.se/halland Länk till annan webbplats.

Arkeolog för en dag

Alla fasta fornlämningar är skyddade enligt lag och det är förbjudet att själva gräva i eller förändra en fornlämning. Men det går jättebra att inventera den!

Med hjälp av blanketten för arkeologisk inventering kan ni dokumentera fornlämningar nära er skola.

Arkeologisk inventering (pdf) Pdf, 3 MB.

Bli fornlämningsfadder

Vill ni på er skola bli faddrar för en fornlämning?

Att vara fadder innebär att ni tar hand om fornlämningen lite extra. Exempelvis plockar skräp runt lämningen, tar bort fallna löv och pinnar och håller snyggt runt omkring. Ni blir även fornlämningens väktare som håller ett vakande öga på den och meddelar Länsstyrelsen om något skulle förändras eller skadas.

När ni har hittat en fornlämning som ni på er skola skulle vilja bli faddrar för hör ni av er till Jenny Nord eller Lena Berglund på Länsstyrelsen i Hallands län så hjälper de er med hur ni ska göra.

Ni måste även ha markägarens tillåtelse.

Hör av er till Jenny Nord eller Lena Berglund på Länsstyrelsen:

Jenny Nord, antikvarie
E-post: jenny.nord@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 33 15

Lena Berglund, arkeolog
E-post: lena.berglund@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 32 11

På Riksantikvarieämbetets webbplats kan ni läsa mer om fornminnesvård Länk till annan webbplats..

Fornlämningsfadder – utskriftsversion (pdf) Pdf, 49 kB.

Senast ändrad: