Webbplatser

Webbplatser ikon

Satsningar och projekt

Region Halland arbetar med kultur för barn och unga inom alla konstformer. Här finns en översikt med pågående satsningar och projekt.

Vi har många projekt och satsningar som riktar sig till dig som arbetar i verksamhet för barn och unga och som riktar sig direkt till barn och unga på fritiden eller i förskola, skola och föreningar. Unga vuxna (18–25) och familjer med barn ingår också bland dem vi vänder oss till.

Sju förskolebarn i mössor och vinterkläder på en strand i Åsa, Halland.

Rösträtt – Sång på förskolan, barnen sjöng på stranden i Åsa, Kungsbacka kommun.

För dig som jobbar i verksamhet för barn och unga

Bokpratsstafett En dag om året möts personal som jobbar med barn och unga på bibliotek för att knyta ihop teori och praktik kring böcker, läsfrämjande och metodutveckling. Halva dagen ägnas åt metodutveckling inom läsfrämjandeområdet och halva dagen åt att gå igenom nya böcker från året som gått, på så sätt att vi berättar för varandra om de titlar som sticker ut i förlagens utgivning.

Mötesplats barnkultur Fyra gånger om året presenteras inbjudna gäster, nyskapande projekt, spännande verksamheter, senaste forskningsrönen, nya kulturpolitiska reformer eller något annat högaktuellt ämne, på olika platser i Halland. Olika ämnen varje gång för dig som är intresserad av vad som händer just nu inom barnkulturområdet.

Rösträtt – Sång på förskolan Länk till annan webbplats. är ett nationellt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Barn i förskoleåldern och pedagoger får ta del av ett Rösträttsprogram av en halländsk sångcoach. Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskolan.

Slöjdhandledarutbildning – Utbildning som ger dig redskap för att slöjda hållbart, säkert och enkelt tillsammans med barn och unga. För dig, med eller utan förkunskaper om slöjd, som arbetar i verksamhet för barn och unga (föreningar, förskola, skola, fritidsverksamhet och liknande), eller för dig som vill starta sådan verksamhet. Nästa utbildningstillfälle startar hösten 2023.

Publik med vuxna lyssnar på föreläsning.

Mötesplats barnkultur arrangeras på olika platser i Halland, detta tillfälle var på Teater Halland i Varberg.

För kulturskapare som arbetar med barn och unga

Och för dig som är kulturskapare och vill arbeta med barn och unga.

Konst i Halland Länk till annan webbplats. På konstihalland.se finns en kort presentation av bild- och formkonstnärer verksamma i Halland. Här kan du också välja att söka på dem utifrån teknik, kommun samt erbjudanden och tjänster. Samtliga bild- och formkonstnärer som syns på sidan har ansökt om att få vara med. Är du yrkesverksam bild- och formkonstnär i Halland och vill medverka på konstihalland.se kontaktar du Konst i Halland för ansökningsblankett.

Tre kvinnor i höga vita peruker spelar på musikinstrument och en man i röd tröja viftar med armarna framför dem, i publiken sitter personer i olika åldrar, barn och vuxna.

Familjeföreställningen ”Spöket och hovmusikanterna” spelades under Halland Opera and Music Festival 2020.

För barn och unga i förskola, skola och fritidsverksamheter

Dans för hälsa bygger på en forskningsstudie där unga tjejer som upplevde stress, oro, återkommande magont eller huvudvärk, fick vara med i en kravlös dansgrupp med fokus på rörelseglädje. Studien visade att tjejerna mådde bättre efter åtta månaders dans, två gånger i veckan. I Halland finns dansgrupper i några av kommunerna och flera instruktörer som är utbildade i metodiken Dans för Hälsa.

Expedition kulturarv är en digital kulturmiljökarta för skola. Med Expedition kulturarv vill vi ge barn och unga tillgång till den lokala kulturmiljön. Som pedagog eller elev får du hjälp att hitta intressanta fakta om fornlämningar och andra kulturhistoriska miljöer i närheten av grundskolor i Halland.

Konstexpressen Länk till annan webbplats. – Hallands Konstmuseums och Konst i Hallands mobila konstpedagogiska resurs som främjar samverkan mellan barn och unga och professionell kulturverksamhet. Målet är att inspirera och uppmuntra kreativa och kvalitativa konstprojekt. Arbetar du som lärare? Hör av dig till Konstexpressen när ni vill ha hjälp med att utforma ett konstnärligt projekt i skolan. Vi förmedlar också färdiga konstnärsledda program kring olika teman och material.

Rösträtt – Sång på förskolan Länk till annan webbplats. är ett nationellt samarbetsprojekt för att alla förskolebarn i landet ska ha rätt att få sjunga på sina villkor. Barn i förskoleåldern och pedagoger får ta del av ett Rösträttsprogram av en halländsk sångcoach. Programmet innehåller en interaktiv sångföreställning med pedagogiskt material för att stärka sången för barn och pedagoger i förskolan.

Subventionerade kulturprogram för barn och unga. Förskola, skola och andra arrangörer kan köpa subventionerade kulturprogram för barn och unga 3–19 år, för skolföreställningar eller offentliga föreställningar i Halland.

En kille med mikrofon i händerna på en scen.

Saikz, vinnare av Imagine Halland 2021.

För familjer, barn, unga och unga vuxna på fritiden

Arrangemang för barn, unga och familjer – Kulturarrangemang, föreställningar och kurser som riktar sig till barn, unga och familjer presenteras i kalendern för kulturarrangemang.

Kommunernas kulturarrangemang presenteras på respektive kommuns webbplats. Se också kulturinstitutionernas egna webbplatser.

Art Inside Out Länk till annan webbplats. är en nomadisk institution för konstnärliga residens i alla konstformer och genrer. Konstnärer bjuds in att verka tillsammans med institutioner, invånare och lokala aktörer med Halland som spelplats. Inom ramen för residensen främjar Art Inside Out möten mellan barn och unga och professionella kulturskapare, genom bl.a. tematiska workshoppar eller andra samskapande aktiviteter som utgår från lokala perspektiv. Aktiviteterna med barn och unga äger rum på lokala konsthallar/museer/kulturhus och mer platsspecifikt (på stranden, i skogen, vid åmynningen, på skola/förskola, osv).

Dans för hälsa bygger på en forskningsstudie där unga tjejer som upplevde stress, oro, återkommande magont eller huvudvärk, fick vara med i en kravlös dansgrupp med fokus på rörelseglädje. Studien visade att tjejerna mådde bättre efter åtta månaders dans, två gånger i veckan. I Halland finns dansgrupper i några av kommunerna och flera instruktörer som är utbildade i metodiken Dans för Hälsa.

Efterhäng Länk till annan webbplats. – mat, mys och musik i timmarna mellan hämtning och läggning. Konsertserien Efterhäng välkomnar alla barn 0–6 år och deras familjer; syskon, föräldrar eller medföljande vuxna, till barnkonserter mitt i vardagen, efter förskolan.

Fyra tjejer spelar in film på en sandstrand.

Filmkurs för tjejer spelar in film på stranden i Skummeslöv.

Filmkurser – För unga (från 12 år) som vill testa eller lära sig grunderna om film och rörlig bild. Vi samarbetar med professionella filmare och andra filmregioner.

PLAY filmdagar är en mötesplats för filmare och filmintresserade i hela Halland. Vi bjuder på film och workshoppar, helt gratis! Lär dig mer om konsten att göra film och allt som hör till i olika workshoppar. Du kan också se en massa kortfilmer från halländska filmare i alla åldrar i kortfilmstävlingen PLAY. Kortfilmer med en regissör som är 16–26 år kan kvalificera sig till den nationella finalen på Novemberfestivalen i Trollhättan.

Imagine Länk till annan webbplats. Musiktävling för dig som är 13–21 år. Vinnaren i den regionala tävlingen går vidare till en nationell final. Utöver tävlingsmomenten läggs stor vikt vid att utbilda unga musiker och utveckla deras talang genom workshopar och inspirationssamtal.

Noomaraton Gör en film på 24h! Tävling för alla åldrar, den regionala tävlingen är i september.

Psyklyftet Tema psykisk hälsa. Under en period på hösten arrangeras olika aktiviteter kring kultur och hälsa för unga och unga vuxna på biblioteken i Halland. Temat samordnas och marknadsförs gemensamt för att synliggöra frågor kring psykisk hälsa.

Skapa dans är en koreografitävling för unga dansare och koreografer mellan 14 och 22 år. Tävlingens syfte är att uppmuntra ett eget dansskapande hos amatörer samt visa på den fantastiska kreativitet, kompetens och det kunnande som finns hos dansutövande ungdomar.

Språkstart Halland – små barns språkutveckling. Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Systrarna Länk till annan webbplats. är ett mentorprogram för unga kvinnliga musiker mellan 15 och 25 år som bor i Halland. Systrarna vänder sig till dig som har börjat skapa egen musik och vill ha en knuff i rätt riktning.

Två dansare i vita kläder hoppar upp i luften.

Koreografitävlingen Skapa Dans 2020, Falkhallen i Falkenberg.

Senast ändrad: