Webbplatser

Webbplatser ikon

Slöjdhandledarutbildning

Slöjdhandledarutbildningen är en fortbildning för dig som vill jobba med barn och unga. Med utgångspunkt i den traditionella slöjden arbetar vi med enkla tekniker, lätta att anpassa efter olika förutsättningar och behov. Utbildningen består av sex heldagar, med olika teman, under en termin.

Hösten 2023 arrangerades utbildningen på Gunnebo slott och trädgårdar som ett samarbete mellan Kultur i Halland – Slöjd och förvaltningen för kulturutveckling i Västra Götalandsregionen.

Utbildningen är återkommande, men det är ännu inte bestämt när den ges igen. Förhoppningsvis kan vi erbjuda ett nytt tillfälle våren 2025.

Vill du starta en helt ny verksamhet, lägga till slöjd som aktivitet i en befintlig verksamhet eller kanske starta en slöjdklubb? Slöjdhandledarutbildningen vänder sig till företagare inom slöjd och hantverk som vill utveckla sin pedagogiska verksamhet. Den passar också dig som redan arbetar med barn och unga, till exempel i förskola, grundskola, särskola, som museipedagog eller barn- och ungdomsledare. Vi har också deltagare som arbetar med vuxna inom ramen för LSS.

Barnhänder som tvinnar rep.

Vi utgår från den traditionella slöjden och arbetar med enkla tekniker, handverktyg, material från naturen och ett smart resurstänk, lätt att anpassa efter olika förutsättningar och behov. Vi sätter också slöjden i ett tvärkulturellt sammanhang med lek, berättande och musik. Målet är att ge alla barn möjligheter till fritt skapande och kreativ utveckling.

Kursen innehåller (2023)

Barnen och hemslöjden

 • Teoripass: Vad är hemslöjd? Hur kan vi hjälpa barn att slöjda?
 • Slöjdpass: Grannlåtsbroderi och halmslöjd

Slöjda säkert tillsammans

Detaljerad info om den här dagen kommer senare, till anmälda.

Slöjd för alla barn

 • Teoripass: Hur gör vi slöjden tillgänglig för alla barn?
 • Slöjdpass: Tovning på flera sätt
 • Gästlärare: Tillgänglighetskonsulent Tina Weidelt

Den magiska slöjden

 • Teoripass: Hur kan man kombinera slöjdande med berättande och musik?
 • Slöjdpass: Återbruksslöjd
 • Gästlärare: Skådespelare Cilla Klein

Barnen på jorden

 • Teoripass: Den universella slöjden och det allmänmänskliga behovet att skapa
 • Slöjdpass: Flätteknik och repslagning
 • Inspiratör: Textilkonstnär och antropolog Erika Ticona

Barnen i skogen

 • Teoripass: Hur lär vi barnen att bli skogskloka? Allemansrätt och trädkunskap.
 • Slöjdpass: Tälja i färskt trä
 • Gästlärare: Hemslöjdskonsulent Joakim Lilja

Kostnad

Avgiften är 3500 kr inklusive moms för 6 heldagar (2023). I avgiften ingår föreläsningar och handledning, kaffe och te med lättare tilltugg, slöjdmaterial, kurslitteratur samt en kortare barnolycksfallsutbildning.

Intresseanmälan

Ett nytt tillfälle planeras till våren 2025. Ta gärna kontakt om du är intresserad, så får du mer info när det närmar sig.

Kontaktperson

Emma Andersson

Utvecklare – Slöjd och konsthantverk, barn och unga

073 341 32 34

Senast ändrad: