Webbplatser

Webbplatser ikon

Inkluderande metoder för barns och ungas slöjdande

Genom att prova, undersöka och reflektera över olika pedagogiska grepp utvecklade vi tillsammans med andra regioner inkluderande metoder för barns och ungas slöjdande under projektet Hör & Gör. Metoder som ökar barns och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande, samt att känna lustfyllt engagemang.

Hör & Gör var ett flerårigt barn- och ungdomsprojekt där vi arbetade med delaktighet, berättande samt hållbarhet inom slöjden. Genom en skrift och en film delar vi med oss av metoderna som utvecklades inom projektet. Projektet liksom skriften och filmen finansierades med bidrag från Kulturrådet.

Barnen och hemslöjden 2

En skrift om barn, slöjd och berättande. I denna skrift får du konkreta tips på hur du blir en bättre berättare, och hur du kan kombinera detta med slöjd. Här finns information, övningar och tips på hur du ökar barns och ungas möjligheter att påverka sitt eget slöjdande, samt känna lustfyllt engagemang. Flera texter förmedlar erfarenheter av slöjd och berättande från olika sammanhang: tillsammans med barn i förskola, barn med funktionsvariationer, barn i skola, i öppna aktiviteter i samarbete med bibliotek med mera.

Upptäck du också att det där med att berätta inte är så himla märkvärdigt, men viktigt!

Barnen och hemslöjden 2 laddar du ned kostnadsfritt från Hemslöjden i Skåne Länk till annan webbplats., som var vår partner i projektet Hör & Gör.

Utvecklingsprojektet Hör & Gör

Hör & Gör var ett utvecklingsprojekt som pågick 2018–2022, med fokus på barn och unga, där Kultur i Halland – Slöjd tillsammans med regionala hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom slöjd och konsthantverk i regionerna Blekinge, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne arbetade med att utveckla inkluderande metoder.

Se filmen om Hör&Gör på YouTube (10min) Länk till annan webbplats.

Kontaktperson

Emma Andersson

Utvecklare – Slöjd och konsthantverk, barn och unga

073 341 32 34

Senast ändrad: