Direkt till innehållet

Kultur och hälsa

Röst- och balansträning samt kreativ dans för personer med speciella behov står i fokus för Kultur i Hallands utvecklingsarbete på området Kultur och hälsa.

Utvecklingsarbetet sker genom att utföra pilotprojekt och initiera forskningssamarbeten, erbjuda fortbildning och utbildningsinsatser för personal och kulturskapare, liksom genom omvärldsbevakning och kunskapsspridning från forskning och erfarenheter på området, samt genom att initiera samarbeten och ingå i nätverk med olika aktörer.

Kulturaktiviteter har en avgörande betydelse för en individs hälsa och välbefinnande. Kultur i Halland arbetar för att öka samarbetet med Region Hallands medicinska expertis, dels för att genomföra verksamhet som grundas på evidensbaserad forskning, dels för att vara del i processer som vetenskapligt utprovar nya metoder inom området.

Röst, balans och dans vid funktionsskillnader

Kultur i Halland har i över två år arbetat med röst, balans och dans för personer med Parkinsons sjukdom. Med omedelbar respons från deltagarna liksom från personal och chefer fortsätter verksamheten. Behovet av röst- och balansträning samt kreativ dans för personer med funktionsskillnader är viktig och efterfrågan stor. Ytterligare en inriktning med dans är under utveckling och kommer erbjudas till målgruppen demensdrabbade. Insatserna följer regionens mål om Halland som bästa livsplatsen!

Här kan du se en kortfilm från verksamheten med dans för Parkinson.

Se filmen i nytt fönster

Verksamheten sprider sig

Röst, balans och dansprojekten är mycket uppskattade och både kunskapen och verksamheten sprider sig till de halländska kommunerna. Genom utbildningar för chefer och personal och för professionella dansare som arbetar pedagogiskt. Studieförbundet Vuxenskolans satsning Röst, balans och dans finns nu i hela Halland.

Forskning kring kultur och hälsa

"Dansen gör skillnad – 'jag kan trots sjukdomen Parkinson'." Det är titeln på en rapport som forskare vid Högskolan i Halmstad har skrivit. Professor Kristina Ziegerts forskning inriktar sig på hur dans bidrar till upplevelsen av hälsa, trots sjukdomen.

Läs hela artikeln ”Glädjen med dansen ger personer med Parkinson styrkan att leva” i Samspel (2019-06-05), det digitala forskningsmagasinet från Högskolan i Halmstad, som på ett populärvetenskapligt sätt skildrar den forskning som bedrivs vid lärosätet.

I Storbritannien bedrivs omfattande forskning kring kultur och hälsa. All-Party Parliamentary Group står bakom arbetet med "Creative Health" som forskar, undersöker och sprider kunskap på området.

Rapporten Creative Health och annat material finns samlat på webbplatsen Creative Health.

Vid konferensen Culture and health across the lifespan på Karolinska institutet (KI) lyfte parlamentsledamoten Lord Howarth och rapportens författare Rebecca Gordon-Nesbitt, forskare vid King's College i London, vikten av mötet mellan kultur och hälsa. Att för en bättre framtid och ett längre liv bättre levt kombinera kulturupplevelser och dess betydelse med en holistisk syn på medicin och hälsovård. Läs en intervju med Lord Howarth och Rebecca Gordon-Nesbitt på webbplatsen Den kulturella hjärnan.

Läs mer om KI:s och KTH:s gemensamma satsning Centrum för kultur, kognition och hälsa.

I Kanada öppnar McMaster University upp för djupstudier av dansens mervärden inom kognitiv neuro-forskning: "Is Dance "The Next Wave" in Cognitive Neuroscience?" (Dance Research at McMaster University, Hamilton, Ontario, Kanada)

Den kulturella hjärnan tipsar om en kanadensisk studie av forskare vid International Laboratory for Brain, Music and Sound Research (BRAMS) i Montreal, som säger att dans förstärker musikens hälsoeffekter.

Dansläger

Sveriges första dansläger för personer med Parkinson - arrangerades i Dalarna sommaren 2018 i ett samarbete mellan Region Jönköpings län, Region Dalarna, Balettakademien Stockholm och Region Halland.

Dansläger sommaren 2019 i Halland

Sommaren 2019 arrangerades dansläger på Löftadalens Folkhögskola med Region Halland som värd 17-19 juni.

Dans hjälper sjuka med Parkinson (Anna Larsson, Studio Ett, Sveriges radio, torsdag 18 juli 2019)

Kultur för äldre

Region Halland och kommunerna har också tecknat en överenskommelse om samverkan runt kultur för äldre, för ett aktivt och kulturellt rikt liv och för ett socialt sammanhang som bidrar till livskvalitet. Hallands bildningsförbund har regionens uppdrag att utifrån överenskommelsen utveckla kulturen till en stark och hållbar resurs i samverkan med kommunerna och en mängd kulturaktörer.

Läs mer om Kultur för äldre på Hallands bildningsförbunds webbplats.

 

Senast ändrad: