Direkt till innehållet

Litteratur

Kultur i Halland arbetar med litteratur, skrivande och läsning på flera olika sätt.

Det regionala utvecklingsarbetet för litteratur ska främja kvalitetslitteratur av halländskt intresse och stärka de litterära aktörernas situation samt verka läsfrämjande.

Det innebär att Region Halland ska:

  • Underlätta för läsaren att möta litteratur av hög kvalitet
  • Bredda de litterära mötesplatserna
  • Utveckla litteraturen som konstart
  • Utveckla arbetet med muntliga litterära uttryck
  • Understödja barns och ungas möten med litteratur

Detta mynnar bland annat ut i ett antal litterära händelser, som du kan läsa mer om här på sidan. Du kan också läsa mer om litteraturutveckling i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021-2024.

Stöd till litteratur och kritikstöd

Förlag har möjlighet att söka stöd för utgivning av kvalitetslitteratur som har ett värde för Halland. Syftet med stödet är att professionella författare ska ha goda möjligheter att bo och verka i Halland genom att skriva och ge ut litteratur av hög kvalitet. Stödet ska också främja kvalitetsutveckling och kvalitetsdiskussion om litteratur och dess roll i samhället.

Region Hallands kritikstöd för författare är tänkt som hjälp till halländska författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling. Kritikstödet består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker i ett offentligt samtal dit även författaren är bjuden som lyssnare.

Läs mer om regionalt kulturstöd

Lyssna på Konstsamtal

Håll utkik i kalendern med kulturarrangemang efter kommande samtal, som vi kallar Konstsamtal - två kritiker om ett verk.

Lyssna på 2020 och 2021 års konstsamtal på Kritiklabbets webb.

Lyssna på 2019 års konstsamtal på Kritiklabbets webb

Lyssna på 2018 års konstsamtal på Kritiklabbets webb

Följ oss

Kultur i Halland - Litteraturs sida på Facebook

Kontakt

Christina Kall, Utvecklare - Litteratur

Telefon: 072-145 47 86

E-post: Christina.Kall@regionhalland.se

 

Senast ändrad: