Direkt till innehållet

Litteratur

Kultur i Halland arbetar med litteratur, skrivande och läsning på flera olika sätt.

Det regionala utvecklingsarbetet för litteratur ska främja kvalitetslitteratur av halländskt intresse och stärka de litterära aktörernas situation samt verka läsfrämjande.

Det innebär att Region Halland ska:

  • Underlätta för läsaren att möta litteratur av hög kvalitet
  • Bredda de litterära mötesplatserna
  • Utveckla litteraturen som konstart
  • Utveckla arbetet med muntliga litterära uttryck
  • Understödja barns och ungas möten med litteratur

Detta mynnar bland annat ut i ett antal litterära händelser, som du kan läsa mer om här på sidan. Du kan också läsa mer om litteraturutveckling i Hallands kulturstrategi och kulturplan 2021–2024.

Samråd för kulturskapare

Som verksam inom litteraturfältet i Halland har du möjlighet att lyfta viktiga frågor inom din bransch. Det kan du göra genom att höra av dig till din samrådsrepresentant.

Läs mer om samrådet och kontakta en representant

Stöd till litteratur

Författare, översättare, förlag, kritiker och andra aktörer inom det litterära fältet kan ansöka om Region Hallands olika former av kulturstöd. Satsningar för att stärka området sker också inom Kultur i Halland – Litteraturs och regionbibliotekets verksamhet.

Kritikstöd

Kritikstöd för författare är tänkt som hjälp till halländska författare som vill komma vidare i sin konstnärliga utveckling. Kritikstödet består i att man får sin senaste bok genomgången och diskuterad av två yrkeskritiker.

Lyssna på Konstsamtal

Kritikstödet 2018–2021 presenterades i offentliga samtal, som vi kallar Konstsamtal – två kritiker om ett verk, vilka också har publicerats i form av poddavsnitt. Håll utkik i kalendern med kulturarrangemang efter kommande samtal.

Lyssna på 2020 och 2021 års konstsamtal på Kritiklabbets webb.

Lyssna på 2019 års konstsamtal på Kritiklabbets webb

Lyssna på 2018 års konstsamtal på Kritiklabbets webb

Följ oss

Kultur i Halland – Litteraturs sida på Facebook

Kontakt

Christina Kall, Utvecklare – Litteratur
Telefon: 072-145 47 86
E-post: Christina.Kall@regionhalland.se

 

Senast ändrad: