Direkt till innehållet

Kulturaktörer med regionalt uppdrag

Region Halland fördelar verksamhetsstöd till kulturinstitutioner, kommuner och föreningar för att de sammantaget och tillsammans ska kunna skapa och erbjuda ett mångsidigt kulturutbud i hela Halland. Hallands kulturplan och kulturstrategi beskriver vilka syften och målsättningar som ska uppnås.

Verksamhetsstöd till Stiftelsen Hallands länsmuseer och Teater Halland AB

 • Stiftelsen Hallands länsmuseer samfinansieras utifrån en överenskommelse mellan Region Halland, Halmstads kommun och Varbergs kommun
 • Kulturpolitiskt utvecklingsavtal med Teater Halland AB utifrån Region Hallands ägardirektiv för Teater Halland AB

Verksamhetsstöd till verksamheter av regionalt intresse, identifierade i samråd med kommunerna i Halland

 • Unnaryds bonadsmuseum
 • Teckningsmuseet i Laholm
 • Mjellby konstmuseum
 • Rian Designmuseum
 • Tjolöholms slott
 • Varbergs kommun – gällande kulturmiljöerna Grimeton och Varbergs fästning

Verksamhetsstöd till organisationer av regionalt intresse genom särskilda uppdrag

 • Regional enskild arkivverksamhet (Stiftelsen Hallands länsmuseer)
 • Riksteatern Halland
 • Konst i Halland (Stiftelsen Hallands länsmuseer)
 • Hallands bildningsförbund
 • Kulturakademin (från 2022)

Verksamhetsstöd till professionella fria grupper och organisationer

Första utlysningen gjordes i januari 2023. Beslut fattas av driftnämnden Kultur och skola i juni om vilka organisationer som ska beviljas treårigt verksamhetsstöd 2024–2026.

Överenskommelser har funnits 2017–2023 med följande fria grupper och organisationer som från och med 2023 behöver ansöka om den nya stödformen:

Regional teater, dans och musikverksamhet

 • Hallands Spelmansförbund
 • IB (Isildurs Bane)
 • Kulturverket
 • Operation Opera
 • Teater Albatross
 • Västsvenska Turnerande Sommarteater (Halmstad Gatuteaterfestival)

Regional konst- och kulturutveckling

 • Garnisons- och luftvärnsmuseet
 • Harp Art Lab
 • Konstliv (för Konstrundan i Halland)
 • Konsthallen Hishult

Övriga överenskommelser

 • Resurscentrum Film
 • Resurscentrum Kulturarv

Senast ändrad: