Direkt till innehållet

Telefonköerna ska kortas till 1177

Publicerad: 2023-09-12 Senast ändrad:

Många ringer 1177 för att få råd om vård och när det behövs guidning till rätt mottagning. 1177 fungerar sedan länge som en trygg samhällsfunktion dygnet runt. Under 2022 ringdes nästan 115 000 samtal i Halland till 1177.

Region Halland samverkar, sedan flera år tillbaka, med ett antal andra regioner för att kunna erbjuda bra tillgänglighet på telefon. Tyvärr har svarstiderna, trots det, varit allt för långa och en del inte fått svar alls. Nu vill Region Halland och de samverkande regionerna ändra på detta och jobba för snabbare svarstider och förbättrad service. Som en del i det arbetet har regionen sagt upp det avtal som finns med andra regioner inom nationell samverkan eftersom den fördelning av samtal och förbättrad tillgänglighet som Halland eftersträvar inte har kunnat nås inom samverkansavtalet.

Förbättringsarbetet fortsätter nu för att svarstiderna till 1177 ska bli kortare under hela dygnet. Redan idag finns det tider under dygnet då det är lätt att komma fram men vid andra tidpunkter, såsom tidig kväll, kan det vara svårare. När det händer något i samhället eller många är sjuka ökar alltid samtalen direkt till 1177.

1177 används mycket i Halland och är en betydelsefull del i Region Hallands hälso- och sjukvård. Förutom 1177 på telefon, används webbplatsen 1177.se och de digitala tjänsterna för kontakt med vården, tidsbokning och läsa sin journal mycket. Samtliga tjänster finns kvar och fortsätter att utvecklas som vanligt i Halland och Sverige.