Direkt till innehållet

Region Halland-sjuksköterskor bidrar i nyutgiven studentlitteratur

Publicerad: 2024-02-21 Senast ändrad:

Sjuksköterskor står framför Hallands sjukhus Halmstad
Viveca Andersson och Ann-Caroline Holst (t h), sjuksköterskor Region Halland. Foto: Anna Carlsson

Sjuksköterskorna Viveca Andersson och Ann-Caroline Holst i Region Halland bidrar med sin kunskap i en ny bok för sjuksköterskestudenter. Boken heter ”Omvårdnad & cancersjukdomar i samband med onkologisk behandling” och ger kunskaper om omvårdnad för personer som diagnostiserats med en cancersjukdom.

– Det känns otroligt viktigt och fint att kunna vara med som kapitelförfattare och bidra till ökad kunskap hos sjuksköterskestudenter och förhoppningsvis också ökad kunskap hos verksamma sjuksköterskor. Vi behöver följa med i utvecklingen och öka kunskapen kring onkologisk omvårdnad och det hoppas jag att boken bidrar till, säger Ann-Caroline Holst.

Det är krävande att drabbas av en cancersjukdom och det är krävande att genomgå en onkologisk behandling som ofta är en kombination av flera behandlingar, som exempelvis kirurgi, strålbehandling, cytostatikabehandling, immunterapi, målinriktad och endokrin behandling. Det finns mycket en sjuksköterska kan göra för och med en person som har diagnostiserats med en cancersjukdom, och det är det som boken ger stöd och kunskap kring.

– Som sjuksköterska spelar du en stor roll för patienten under hela behandlingsfasen. Att kunna stötta med kunskap om såväl behandling som sidoeffekter av behandlingen och symtomlindring, är en stor del av det som ingår i sjuksköterskans uppgifter. Det kan handla om att i tid observera till exempel illamående, nedsatt aptit, smärta eller behov av extra samtalsstöd, och genom samverkan med fler professioner i vårdteamet, bidra till att patienten får en så bra vård som möjligt, säger Viveca Andersson och Ann-Caroline håller med.

– Tidigare fanns det ingen kurslitteratur som gav grundläggande kunskap med fokus på vad det innebär att få och behandlas för cancersjukdom – nu finns den och det är jag stolt över att vara med och bidra till, säger Ann-Caroline.

– Kunskaperna om onkologisk omvårdnad behöver hålla samma takt som utvecklingen inom den medicinsk onkologisk behandlingen och strålbehandling. Här behöver forskningen kring omvårdnad fortsätta bland annat eftersom många nya immunterapier kommer och dessa kan ge sidoeffekter som skiljer sig från redan etablerad behandling. Förhoppningsvis kan kurslitteraturen ge inspiration till sjuksköterskekollegor att inhämta ytterligare kunskap i takt med att den kommer, eller själva bli nyfikna på att forska, säger Viveca.

Boken Omvårdnad & cancersjukdomar ger alltså läsaren fördjupade kunskaper om omvårdnad för och med personer som diagnostiserats med en cancersjukdom. Fördjupningen sker via två fokusområden: vad innebär det att få och behandlas för en cancersjukdom och hur kan en sjuksköterska och specialistsjuksköterska utföra onkologisk omvårdnad? Innehållet i boken speglar bedömning, åtgärd och utvärdering vilket gör att läsaren får aktuell kunskap om hur omvårdnaden praktiskt ska utföras.

Boken vänder sig i första hand till studenter i grundutbildning, men kan även läsas av studenter på avancerad nivå och redan yrkesverksamma.

Här finns en länk till boken: https://www.studentlitteratur.se/kurslitteratur/omvardnad-och-vard/onkologi-och-palliativ-vard/omvardnad–cancersjukdomar/

Om Ann-Caroline Holst:

Ann-Caroline Holst är i grunden legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom onkologisk vård och filosofie doktor i vårdvetenskap. Tidigare jobbade Ann-Caroline som lektor på Sahlgrenska akademin på Göteborgs universitet och var kursansvarig på specialistsjuksköterskeprogrammet onkologisk vård. Idag arbetar Ann-Caroline som klinisk lektor på Forskning och Utbildning (FoU) Region Halland och jobbar med verksamhetsnära forskning och ansvarar för övergripande kvalitetsutveckling av verksamhetsförlagd utbildning för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor i Halland. Hennes forskningsområde handlar om tiden efter cancerbehandling för personer som behandlats för tjock- och ändtarmscancer och patienternas närstående. Forskningen fokuseras mot återhämtning, symtom och konsekvenshantering året efter behandling.

Om Viveca Andersson:

Viveca Andersson är legitimerad sjuksköterska med en specialistsjuksköterskeexamen inom onkologisk vård. Även hon är filosofie doktor inom vårdvetenskap, där forskningsområdet är smärta och smärtbehandling hos patienter på sjukhus. Viveka arbetar på Hallands sjukhus Varberg, numera på en nystartad smärtmottagning, men har tidigare under flera år arbetat på en hematologimottagning med onkologisk vård, i kombination med tjänstgöring på en medicinsk vårdavdelning. Under arbetet med boken var en del av tjänsten förlagd till Sahlgrenska Akademin, där Viveca arbetade som klinisk lektor, bland annat i specialistsjuksköterskeprogrammet för onkologisk vård.