Direkt till innehållet

Suicidpreventiva dagen 10 september lyfter viktigt arbete för att minska antalet självmord

Publicerad: 2023-09-05 Senast ändrad:

Den 10 september äger den suicidpreventiva dagen rum. Syftet är att prata om och öka kunskapen om att förebygga suicid. Dagen har lanserats av Världshälsoorganisationen (WHO) för att sätta arbetet med att förhindra självmord på agendan.

I Region Halland finns två samordnare – en från Närsjukvården och en från Psykiatrin som vardera arbetar 50 % som suicidpreventionssamordnare. I deras uppdrag ingår bland annat att stärka och stötta det suicidpreventiva arbetet inom region, kommuner och civilsamhälle.

Kan vi minska antalet självmord i Halland?

– Ja, det kan vi, det finns massor att göra. Mycket handlar om samabete mellan olika aktörer, säger Patrik.

Vad kan man göra om man är orolig för en anhörig?

– Att vara uppmärksam, fråga hur någon verkligen mår och att sedan ta sig tiden att lyssna på personen är nyckelfaktorer. Om oron kvarstår bör man hjälpa personen att uppsöka vård, säger Pernille.

På den suicidpreventiva dagen anordnar flera kommuner, i samarbete med bland annat Suicide Zero, ljusmanifestationer för att synliggöra det suicidpreventiva arbetet.

Läs mer om arrangemangen på:

https://www.suicidezero.se/suicidpreventiva-dagen