Direkt till innehållet

Nu skapas en ny kulturplan för Halland

Publicerad: 2019-11-13 Senast ändrad:

Arbetet med att skapa Hallands kulturplan 2021–2024 har inletts. Region Halland arbetar i samverkan med kommunerna, föreningsliv, konstnärer, kulturskapare och arrangörer för att ta fram Hallands nya kulturplan.

En grupp personer sitter omkring ett runt bord och lyssnar uppmärksamt på en i gruppen som pratar. I bakgrunden syns ännu en grupp runt ett annat bord.
Kulturskapare samtalar vid Kultur o.s.v. våren 2019. Foto: Magnus Andersson

 

Intressen och förutsättningar skiljer sig åt bland hallänningarna men alla har rätt till ett berikande kulturliv. För att ta fram en ny kulturplan ställs frågor som dessa:

Hur ska konsten och kulturen bli tillgänglig för alla som bor i Halland? Vad kan vi göra för våra yngsta invånare vars ordförråd betyder så mycket för deras framtid? Vad bör göras för förskolebarn som nyfiket ställer frågor? Vad behöver och önskar tonåringar som befinner sig i virtuella och fysiska rum? Vad ska erbjudas vuxna som är uppfyllda av livspusslet? Vad behöver de som bor på äldreboenden? Hur ska kulturlivet göras klimatsmart? Vem och vad har vi inte tänkt på hittills?

Svaren samlas in och bearbetas för att vävas in i den kulturplan som ska ange riktning och mål för vad som ska göras i Halland från 2021 till 2024.

– Oavsett om en är intresserad av kulturarv och historia eller de konstnärer som skapar verk i vår samtid så kan jag lova att vi arbetar för att tillgängliggöra alla konst- och kulturformer. Frågan är vad vi behöver för nya mål för att förbättra vårt arbete för kulturlivet i Halland? För att ta reda på det så genomför vi en serie dialoger under hösten, säger Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur och skola, Region Halland.

För att fånga upp invånarnas tankar och idéer om hur kulturen i Halland ska utvecklas bjöd Region Halland och kommunerna i början av 2016 in till dialogmöten, ett i varje kommun. Totalt deltog cirka 500 personer och under 179 gruppsamtal samlades tankar om kulturutveckling in. Det underlaget låg till grund för Hallands nuvarande kulturplan och fungerar fortsatt som en rik källa att hämta idéer ur i samband med höstens processer.

Nu bjuder Region Halland in till dialoger och möten för att uppdatera och komplettera idéerna. De som bjuds in är föreningar, konstnärer, kulturskapare, arrangörer, barn och unga samt politiker och tjänstepersoner med ansvar för kulturområdet i kommunerna. Syftet är att tillsammans skapa goda förutsättningar för konsten och kulturen i Halland.

Två dialogmöten i november

Idéburen sektor, civilsamhällets organisationer, bjöds in till Bästa Samverkansplatsens Inspelsafton som ägde rum i Falkenberg den 12 november.

Konstnärer, kulturskapare, kulturaktörer, kulturorganisationer och arrangörer bjuds in till mötesplatsen Kultur o.s.v. som äger rum i Falkenberg den 25 november.

Alla som vill kan lämna synpunkter

Förslaget till ny kulturplan kommer att publiceras på Region Hallands webbplats och skickas ut på remiss innan sommaren 2020. Alla som vill kan lämna in remissvar och förslag! När remissvaren inkommit skrivs ett reviderat, omarbetat, förslag. Beslut om ny kulturplan tas av Regionfullmäktige i december 2020.

Från 2021 börjar kulturaktörerna i Halland att arbeta utifrån den nya kulturplanen.

Kontakt

För frågor om Hallands kulturplan och Region Hallands samverkan med kommunerna:

Eva Nyhammar, förvaltningschef, Kultur och skola, Region Halland
E-post: Eva.Nyhammar@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 89

För frågor om mötesplatsen Kultur o.s.v. och Hallands kulturplan:

Anders T Carlsson, utvecklingsledare Kultur, Kultur och skola, Region Halland
E-post: Anders.T.Carlsson@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 28