Direkt till innehållet

Uppskattad AT-tjänstgöring på Hallands sjukhus

Publicerad: 2020-09-03 Senast ändrad:

Att göra sin AT-tjänstgöring på Hallands sjukhus är populärt. Det visar årets ranking gjord av Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF. Hallands sjukhus har båda sina utbudspunkter med på topp 10 – Halmstad placerar sig på plats 4 och Varberg på plats 8 av totalt 66 sjukhus.

Att man är nöjd visar sig bland annat genom att de allra flesta AT-läkare på Hallands sjukhus skulle rekommendera en kollega att söka AT-tjänstgöring här. Likaså utmärker sig de halländska sjukhusen genom att AT-läkarna i mycket hög grad upplever att de har möjlighet att påverka sin arbetsmiljö.

AT-cheferna Niyaz Hareni i Varberg och Lisbet Kahlmeter i Halmstad är mycket glada över de fina resultaten.

– Det här är naturligtvis jätteroligt. Vi arbetar hela tiden med att utveckla AT-utbildningen, och det gör vi tillsammans med AT-läkarna och studierektorerna. Vi försöker vara lyhörda för AT-läkarnas behov och de bidrar inte minst med konstruktiva förslag och feedback, säger Lisbet Kahlmeter.

De senaste månaderna har verksamheten på Hallands sjukhus präglats av covid-19-pandemin, vilket naturligtvis påverkat även AT-läkarnas tillvaro.

– Det här gör de fina ranking-resultaten extra glädjande, och ett stort tack riktas till alla olika aktörer som gemensamt bidragit till att AT-läkarna fått en bra arbets- och utbildningsmiljö även detta speciella år, säger Sofia Thorin-Hjalber, utvecklingschef Hallands sjukhus.

I rankingen ingår områdena introduktion, handledning, utbildning och kollegialt stöd. Det sammanvägda betyget för Halmstad är 5,59 och för Varberg 5,52 (av maximalt 6). Årets lista toppas av Mora lasarett, med ett snitt på 5,68.

Om AT-rankingen

SYLF genomför sedan 2000 en årlig ranking av landets AT-orter. Syftet med AT-rankingen är att undersöka kvaliteten på AT och stimulera regionerna att utveckla och förbättra AT-tjänstgöringen. Rankinglistan bygger på det sammanfattande betyg de svarande i undersökningen gett sin AT.