Direkt till innehållet

Nya digitala initiativ och idéer lever vidare när VIAkub Halland går i mål

I en sju minuter lång film presenteras projektet VIAkub Halland som under 2,5 år har inspirerat företag och andra aktörer inom kultur, utbildning och besöksnäring till digital nyfikenhet. Inom ramen för projektet har deltagarna fått testa olika nya digitala verktyg och utforska de möjligheter tekniken ger för utveckling av tjänster och produkter.

Publicerad: 2022-10-26 Senast ändrad:

En virtuell upplevelse på Unnaryds Bonadsmuseum, en audiovisuell livekonsert och samarbeten över flera gränser – det är några av alla de digitala initiativ som VIAkub Halland har inspirerat till. Projektet har gett 141 företag och organisationer möjlighet att testa och utveckla nya idéer med framtidens digitala teknik.

Se filmen om VIAkub Halland

I filmen om VIAkub Halland träffar vi bland annat tre av deltagarna; VR-skulptören Christofer Loneberg Gessle som startat företaget CLG Form, Julia Kabell som skapar en virtuell bonadsvärld på Unnaryds Bonadsmuseum och Tomas Larsson, initiativtagare till den audiovisuella konsertupplevelsen LUMIA.

Mobilt testlabb och studentsamverkan

En färgglad minibuss där tre personer tittar fram.
En av VIAkub Hallands innovationsarenor har varit ett mobilt testlabb. Under projektet har bussen kört totalt 514 mil och besökt företag runt om i Halland som fått prova på ny teknik och utveckla affärsidéer. Här med processledarna Anna Bengtsson, Tor Palm och Anna Eriksson.

–Projektets ledord har varit att skapa digital nyfikenhet och det har vi verkligen lyckats med. Det är fantastiskt att se vilken innovationskraft som finns när olika branscher och aktörer får möjlighet att mötas och samverka, säger Veronica Olofsson, projektledare för VIAkub Halland.

Sedan starten i april 2020 har VIAkub Halland arrangerat 33 olika aktiviteter och involverat 89 företagare och 52 organisationer runt om i hela regionen. De har tillsammans med studenter, forskare och processledare laborerat och samskapat på olika innovationsarenor; både fysiska, mobila och digitala.

Ett lyckat exempel är Högskolan i Halmstads nya modell för studentsamverkan. I samarbete med Grimeton Radiostation, Tjolöholms slott och Hallands Militärhistoriska Museum har studenter tagit fram visuella upplevelser för att stärka platsernas betydelse.

–Det här projektet har varit otroligt värdefullt. Förutom att en del av studenternas idéer faktiskt håller på att bli verklighet, har det också skapat modeller för samverkan som vi kommer att ha stor nytta av framåt, säger Veronica Olofsson.

VIAkub Halland har också inspirerat andra företag och aktörer till att starta digitala projekt och utveckla nya idéer. Musikern Tomas Larsson har under hösten haft flera föreställningar med sin audiovisuella livekonsert LUMIA, ABF Halland har tagit fram en studiecirkel för konstnärer som vill digitalisera sin konst och på Unnaryds Bonadsmuseum håller en virtuell bonadsvärld på att växa fram som ett alternativ till det fysiska besöket.

Kollage med porträtt av fem personer.
Några av deltagarna. Tomas Larsson (LUMIA), Julia Kabell (Unnaryds Bonadsmuseum), Christofer Loneberg Gessle (CLG Form) samt Martin Extor och Björn Malmqvist (ABF Halland).

–Det här är bara några exempel på nyskapande initiativ som är igång runt om i Halland. För regionen finns det ett stort värde i att sprida kunskap om ny digital teknik hos företagare och andra verksamheter, säger Veronica Olofsson.

Samarbeten och metoder fortsätter att utvecklas i Halland

Även om projekttiden för VIAkub Halland nu är slut, kommer de innovations- och samverkansarenor som utvecklats i projektet att leva vidare inom regionens befintliga verksamheter.

–Sverige har som mål att bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. VIAkub Halland har varit ett steg på den resan. Vår vision är att projektet ska fortsätta inspirera till nya samarbeten och initiativ som blir lättillgängliga för företagen, säger Veronica Olofsson.

Till exempel flyttar all teknisk utrustning, och en del kompetens, från projektet in till HighFive.

–Där kan du som företagare fortsatt labba vidare och även få individuellt stöd i din innovationsresa, fortsätter Veronica Olofsson.

Projektet VIAkub Halland

VIAkub Halland står för Visualisering och InnovationsArenor för kultur, utbildning och besöksnäring i Halland. Projektet har vänt sig till små och medelstora företag i Halland samt organisationer inom offentlig verksamhet och andra aktörer som bedriver utvecklingsarbete inom berörda områden.

Under projektet har deltagande företag och organisationer fått ökad kompetens inom digitalisering och visualisering, men också kring hållbar utveckling enligt målen i Agenda 2030.

Projektet har drivits av Region Halland och Högskolan i Halmstad med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden mellan april 2020 och oktober 2022.

Läs mer på viakubhalland.se

Kontakt

Vill du veta mer? Ta gärna kontakt med mig!

Veronica Olofsson, projektledare VIAkub Halland
Veronica.Olofsson@regionhalland.se
Telefon: 035-17 98 80 Mobil: 073-094 10 20

Veronica Olofsson framför en minibuss med färgglatt mönster och texten "VIAkub Halland".
Veronica Olofsson, projektledare för VIAkub Halland.