Direkt till innehållet

Rekommendation från Smittskydd Halland som gått ut till huvudmän för högstadie- och gymnasieskolor i Halland

Publicerad: 2021-02-25 Senast ändrad:

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Halland och vi ser nu ett oroväckande trendbrott som inger misstanke om att smittspridningen åter är på väg att öka. I kombination med de muterade virusstammar med högre smittsamhet som cirkulerar är detta mycket bekymmersamt.

Med anledning av detta är Smittskydd Hallands bedömning att det i nuläget inte är lämpligt att ytterligare öka närundervisningen för högstadie- och gymnasieskolorna. I möjligaste mån bör man inleda med en veckas distansundervisning direkt efter sportlovet. Undantag kan göras för bl a särskola och alternativ i de fall där distansundervisning ej bedöms möjligt är anpassad närundervisning. Skolorna bör vidare från vecka 10 och fram till och med veckan efter påsklovet vara beredda att fortsätta med delvis distansundervisning. Smittskydd Halland avstår att ange procentsatser för detta då förutsättningarna är så pass olika för olika skolor.

Observera att de elever (och skolpersonal) som varit utomlands under sportlovet liksom alla andra utlandsresenärer enligt nationella regler är skyldiga att sitta en vecka i karantän efter ankomst till Sverige samt provta sig för covid-19 vid ankomsten samt dag 5.

Även efter resor inom Sverige bör extra försiktighet iakttas med uppmärksamhet på symtom då vissa varianter av muterade virusstammar är vanligare förekommande i andra delar av landet (framför allt de så kallade sydafrikanska och brasilianska varianterna).

Dessa rekommendationer kan komma att ändras beroende på vidare utveckling av smittspridningen.